Partners

Partner organizations 

Partners for traineeship

INSTITUTION

PROGRAMME

CSD Nova Gorica, Delpinova 18b, 5000 Nova Gorica

 

Social Management

Inštitut RS za socialno varstvo, Tržaška 2, 1000 Ljubljana

 

Social Management

Turistično društvo Solkan, Trg Jožeta Srebrniča 7, 5250 Solkan

 

Social Management

Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorjanskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem

 

Psychosocial counselling

Društvo Projekt Človek, Malenška ulica 11, 1000 Ljubljana

 

Psychosocial counselling

Študentska svetovalnica Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Zavod za svetovalne dejavnosti, Kersnikova ulica 4, 1000 Ljubljana

 

Psychosocial counselling

 

ERASMUS+ partners:

Bilateral Agreements with programme countries

Bilateral Agreements with partner countries