Alumni klub

Kaj je Alumni klub FUDŠ?

Je združenje diplomantov, magistrantov, doktorantov in visokošolskih učiteljev ter sodelavcev FUDŠ, ki želijo še naprej ohranjati povezanost in komunikacijo med pripadniki vseh generacij FUDŠ.

Svojim članom omogoča, da se tudi po končanem študiju razvijajo na osebnem, družbenem in strokovnem področju.

Članstvo v Alumni klubu

Alumni klub FUDŠ ima redne, častne in podporne člane.

Redni član je lahko diplomant, magistrant, doktorant, visokošolski učitelj ali sodelavec ter vsak, ki bi želel aktivno prispevati k razvoju in povezovanju FUDŠ.

Častni član Alumni kluba FUDŠ lahko postane oseba, ki ima posebne zasluge pri delovanju in razvoju FUDŠ.

Podporni člani so lahko fizične ali pravne osebe, ki Alumni klub FUDŠ materialno, moralno ali kako drugače podpirajo in z Alumni klubom FUDŠ sodelujejo.

Predsednica Alumni kluba: Ivo Vodopivec

Svet Alumni kluba: Tamara Besednjak Valič in Erika Dajić Uršič 

Tajnik: Andreja Slejko Rojc 

Kako postati član Alumni kluba FUDŠ?

Redni člani pristopijo k Alumni klubu FUDŠ na podlagi izpolnjene pristopne izjave.

Pristopno izjavo pošljite na naslov: FUDŠ, Gregorčičeva 19, 5000 Nova Gorica ali na e-naslov: [email protected] ali jo izpolnite v e-obliki na povezavi

Pravilnik o delovanju Alumni Kluba