Baze podatkov

Baze podatkov vam za razliko od katalogov omogočajo vpogled v cela besedila. To je možno direktno v FUDŠ stavbi ali kjerkoli drugje prek oddaljenega dostopa z geslom.

Za oddaljen dostop potrebujete uporabniško ime in geslo. Geslo vam je dodeljeno v knjižnici FUDŠ. Dostop do zaprtih baz preko: 

          Oddaljeni dostop preko: https://www.cobiss.si/baze/oddaljen-dostop.htm

          Uporabniško ime:  [email protected] (namesto xxxxxxx -  vnesite svojo vpisno številko - številko knjižnične izkaznice in ne študentske)

Pri prijavi vedno izberite jeziček Libroam prijava

Pri prijavi izberite Libroam prijavo

 

- BASE (prosto dostopno na spletu)

Iskalnik open access znanstvenih publikacij

CORE (prosto dostopno na spletu)

Iskalnik open access znanstvenih publikacij

D.LIB - DIGITALNA KNJIŽNICA SLOVENIJE  (prosto dostopna na spletu)

dLib.si je knjižnica na spletu, ki je na voljo vsem – kadarkoli in kjerkoli, prek računalnika ali mobilnega telefona. Dostopna je brez uporabniškega imena in gesla. 

Zbirsko d.lib sestavljajo:

  • besedila: časopisje (članki, znanstveni članki), knjige, poročila ARRS, visokošolska dela

  • slike: 3D predmeti, artoteka, fotografije, notno gradivo, plakati, razglednice, rokopisi, vedute, zemljevidi

  • multimedija: virtualne razstave, zvočni posnetki

  • poročila: zaključna poročila ARRS (raziskovalni programi, raziskovalni projekti, podoktorski projekti)

 
Europeana   (prosto dostopna na spletu)

Europeana je evropska digitalna knjižnica z digitaliziranimi slikami, besedili ter zvočnimi in video posnetki.

- DOAB (prosto dostopna na spletu) Directory of Open Access Books je baza odprto dostopnih knjig.

DOAJ (prosto dostopna na spletu) Directory of Open Access Journals je baza odprto dostopnih revij in člankov. 
 
- HATHI TRUST  Digital Library (prosto dostopna na spletu)
 
ScienceDirect (oddaljeni dostop z geslom)

ScienceDirect je zbirka enega najpomembnejših svetovnih založnikov e-revij. Vsebinsko pokriva vsa strokovna področja s poudarkom na naravoslovju in tehniki. Na voljo so bibliografski podatki z abstrakti in besedila člankov, možno je tudi iskanje po citirani literaturi. 

          Pomoč za iskanjehttp://help.sciencedirect.com/Content/tutorials/sd_menu.html

ProQuest Servis ProQuest (oddaljeni dostop z geslom)

ProQuest Online Information Service omogoča ločeno ali hkratno iskanje po bazah podatkov ProQuest Central in ProQuest Dissertations and Theses - A&I. Članke v polnem besedilu lahko online pregledamo, tiskamo ali si jih pošljemo po elektronski pošti. Polna besedila člankov so dostopna od leta 1971.

          Predstavitev - pomoč za iskanje: http://media2.proquest.com/documents/proquest_dialog_qrc.pdf ali http://home.izum.si/izum/ft_baze/Slovenian_2.pdf

OAPEN  (prosto dostopna na spletu)
 
Spletna knjižnica OAPEN vsebuje prosto dostopne akademske knjige, predvsem na področju humanistike in družboslovja. OAPEN sodeluje z založniki pri izdelavi kakovostno nadzorovane zbirke knjig z odprtim dostopom. Dostop preko: http://www.oapen.org/home
 
- Open DOAR baza prosto dostopnih repozitorijev. (prosto dostopno na spletu)
 
- OpenLibrary (prosto dostopna na spletu)
 
SCOPUS  (oddaljeni dostop z geslom)

Informacijski servis Scopus omogoča iskanje po multidisciplinarni bibliografski bazi podatkov z indeksi citiranosti. Vključuje podatke iz več kot 21.000 najbolj prestižnih in vplivnih znanstvenih revij na svetu, več kot 40.000 knjig, 6,5 milijona konferenčnih zapisov in 24 milijonov patentov. 

            Dostop iz prostorov FUDŠ: http://www.scopus.com

            Predstavitev - pomoč za iskanje: http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/support-and-training

- SSRN Social Science Research Network (prosto dostopna na spletu)

UC Press E-Books Collection, 1982-2004  (prosto dostopna na spletu)

Web of Science (oddaljeni dostop z geslom)

Servis Web of Science (WoS) omogoča dostop do multidisciplinarnih bibliografskih baz podatkov z indeksi citiranosti: Science Citation Index Expanded® (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index® (SSCI) in Arts & Humanities Citation Index® (A&HCI). Vključujejo podatke iz okrog 10.000 najbolj prestižnih in vplivnih znanstvenih revij na svetu za obdobje od leta 1970 dalje.

Predstavitev - pomoč za iskanje: http://wokinfo.com/media/pdf/wos_core_collection_qrc.pdf

Pri prijavi izberite Libroam prijavo