Bibliografije raziskovalcev

Knjižnica FUDŠ izdeluje bibliografije v sistemu COBISS zaposlenim na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Za vnos del v sistem COBISS mora avtor prispevka predložiti izpolnjen Obrazec za vnos objavljenega dela v sistem COBISS, ki ga skupaj s primarnim dokumentom odda v knjižnici ali pošlje po e-pošti (knjiznica@fuds.si). 
Bibliografija je lahko popolna le, če bo avtor v sodelovanju s knjižnico poskrbel za vnos, redakcijo bibliografskih zapisov ter dodelitev ustrezne tipologije (Tipologija dokumentov) in pri tem upošteval navodila Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene uspešnosti.

Ostalim raziskovalcem, ki niso zaposleni na FUDŠ, storitev zaračunamo po veljavnem ceniku.

Za vse dodatne informacije:

E-mail: [email protected]
Tel. št: 05 / 907 - 34 -60.