Bilateralni sporazumi med državami

Fakulteta ima podpisane bilateralne sporazume z različnimi državami na področju raziskovalnega sodelovanja. 

Javna agencija za raziksovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) kot financer bilateralnih sporazumov opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge v zvezi z izvajanjem sprejete Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije (RISS)

 

Financer

Naslov projekta

Trajanje

ARRS

BI-BA/19-20-014 Vloga kulturne in kreativne industrije pri promociji turizma: Študija primera Slovenija - BiH

2019-2020

ARRS

BI-ME/18-20-028 Testiranje modela nagrajevanja z napitninami v Črni gori in Sloveniji

2018-2020

 

ARRS

BI-RU/16-18-027  Družbene transformacije v Srednji in Vzhodni Evropi v primerjalni perspektivi

2016-2018

ARRS

BI-US/16-17-037 Izkušnje individualizacije, globalnih sprememb in tehnološkega razvoja: raziskovanje narativov mladih transnacionalnih študentov  

2016-2017

ARRS

BI-US/16-17-046 Intelektualna elita kot varuh kolektivnega spomina: primerjava ameriške in slovenske situacije

2016-2017

ARRS

BI-US/15-16-074 Iskanje pravičnosti v luči integritete (s poudarkom na izobraževalnem sistemu): primerjava med Slovenijo in ZDA

2015-2016

ARRS

BI-ME/14-15-006 Razvoj celostne in trajnostne ponudbe Slovenije in Črne gore za tržišče daljnega vzhoda (Kitajska).

2014-2015

ARRS

BI-RU/14-15-018 Sistemi in akterji v družbenih in političnih transformacijah: Slovenija in Rusija v primerjalni perspektivi 

2014-2015

ARRS

BI-UA713-14-001 Primerjava demografskih trendov in gibanja trga dela v Sloveniji in Ukrajini 2000-2014 

2013-2014

ARRS

BI-RO/12-13-011 Politična kultura v Sloveniji in Romuniji; stanje, razvoj, perspektive 

2012-2013

ARRS

BI-MK/12-13011 Posebnosti političnega usmerjanja tržne ekonomije v Makedoniji in Sloveniji: komparativna analiza 

2013