Erasmus+ je program EU, ki spodbuja mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa, z namenom posodobitve izobraževalnega procesa, usposabljanja in izboljšanja zaposljivosti mladih.

Fakulteta ponuja mobilnost študentov za namen študija ali za prakso ter jim pri tem nudi dotacijo EU. V kolikor bi radi tudi bi odšli na študijsko izmenjavo si preberite dokumente, ki so objavljeni v nadaljevanju.

Za mobilnost se lahko odločijo tudi zaposleni in sicer za namen poučevanja ali usposablja.

Na FUDŠ izvajamo projekte Erasmus+ mobilnosti s partnerskimi državami, v sklopu katerih omogočamo mobilnosti zaposlenih in študentov v države izven EU-ja.