Fakulteta v skladu s svojim poslanstvom in strateškimi usmeritvami deluje tudi na področju mednarodnih projektov

je (dvostransko) sodelovanje med državami, pri katerih se večinoma sofinancira stroške potovanj slovenskih raziskovalcev v partnersko državo in tujih raziskovalcev v Slovenijo.