Knjižnica Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici je bila zasnovana leta 2007. Namenjena je predvsem pedagoškim delavcem in študentom Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici, odprta je tudi za druge uporabnike s področja znanosti, raziskovalne dejavnosti in izobraževanja. Njeno poslanstvo je zagotavljati stalno podporo študiju in dodatne informacije vsem svojim študentom in pedagogom ter nuditi temeljno literaturo za raziskovalno delo raziskovalcev. Zato knjižnica zbira, obdeluje in posreduje raznoliko gradivo in informacijske vire, ki jih uporabniki potrebujejo pri svojem študiju in raziskovalnem delu. 

Vsebina je v pripravi.