Kako se včlanim v knjižnico FUDŠ?

Član knjižnice lahko postane vsak, ki se predstavi z veljavnim osebnim dokumentom, ki podpiše pristopno izjavo in je pripravljen upoštevati pravilnik knjižnice.

Za redne in izredne študente ter podiplomske študente Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici in Fakultete za informacijske študije v Novem mestu je članarina vključena v ceno vpisnine za tekoče študijsko leto, ostali uporabniki plačajo članarino za koledarsko leto po veljavnem ceniku.

Člani knjižnice so lahko tudi pravne osebe.