DIPLOMANTI FUDŠ

Karierni center FUDŠ od leta 2014 skrbi za periodično spremljanje kariernih poti diplomantov FUDŠ. Le to poteka v obliki  spletnih anket. Pridobljeni rezultati se skrbno analizirajo in služijo fakulteti pri nenehnem izboljševanju študijskega procesa in pri zagotavljanju študentom ustreznih kompetenc in s tem povečevanje njihovih možnosti zaposlovanja.

V anketah se med diplomanti po posameznih študijskih programih preverja:
·        ali diplomanti ostanejo povezavi s fakulteto tudi po zaključku študija;
·        ali nadaljujejo študij na FUDŠ ali kje drugje;
·        zaposlitev diplomantov (delovna mesta in organizacije, zahtevana stopnja izobrazbe, leto zaposlitve na sedanjem in prvem delovnem mestu);
·        koristnost pridobljenih kompetenc med študijem za opravljenje dela
 

Podrobnejši pregled analize anket diplomantov, pregled zaposljivosti diplomantov in ocene pridobljenih kompetenc se nahajajo v dokumentih na spodnjih povezavah.

Analizo kompetenc in zaposljivosti diplomantov ter primerjavo doseženih kompetenc in učnih izidov z načrtovanimi fakulteta običajno izvaja vsake dve leti (nazadnje je bila takšna analiza izvedena konec leta 2019).
-        izsledke raziskave 2019
-        izsledke raziskave 2017
-        izsledke raziskave 2016
-        izsledke raziskave 2014
 

AKTUALNO – izsledki raziskave v letu 2019 !!!

Zadnji anketni vprašalnik je bil poslan vsem diplomantom FUDŠ, ki so zaključili študij v obdobju med 1.1.2018 in 31.12.2019. Gre za skupno 89 diplomantov na vseh treh stopnjah študija, izmed katerih je na vprašalnik odgovorilo 46 diplomantov (51,7%), in sicer:
· 12 diplomantov programa Psihosocialna pomoč – VS;
· 4 diplomanti programa Socialni menedžment – VS;
· 9 diplomantov programa Uporabne družbene študije – UN;
· 11 diplomantov magistrskega programa Medkulturni menedžment;
· 6 diplomantov magistrskega programa Psihosocialna pomoč;
· 4 diplomanti doktorskega programa Sociologija.
 

Sodelovanje s fakulteto

Več kot polovica diplomantov (28 diplomantov oz. 61%) na vseh treh stopnjah študija želi biti obveščenih o aktivnostih Alumni kluba in ostalih aktivnostih, ki se dogajajo na fakulteti, 14 diplomantov (30%) pa so pripravljeni postati aktivni člani Alumni kluba. Izmed vseh anketiranih diplomantov samo štrije (9%) ne želijo sodelovati v Alumni klubu.

Nadaljevanje študija

30 diplomantov (65%) po diplomiranju ne nadaljuje študija, 35% pa jih študij nadaljuje - deset (22%) jih je študij nadaljevalo na FUDŠ, šest (13%) pa na drugi fakulteti.

Zaposlitev diplomantov

Kar 32 diplomantov (70%) na vseh treh stopnjah študija je zaposlenih, medtem ko jih 30% nima zaposlitve – od tega je dvanajst (26%) takšnih, ki od zaključka študija še niso bili zaposleni, 4% pa je takšnih, ki sicer nimajo zaposlitve, a so po zaključku študija že bili zaposleni.

Primerjava ocene kompetenc po programih

Diplomanti FUDŠ pridobljene kompetence ocenjujejo kot precej pomembne (skupna povprečna ocena je 3,9) na trenutnem delovnem mestu ali pomembne za pridobitev zaposlitve, hkrati pa ocenjujejo, da so v takšni meri (skupna povprečna ocena je prav tako 3,9) kompetence pridobili na FUDŠ.

Dosežke diplomantov fakulteta spremlja tudi prek formalnih in neformalnih druženj z diplomanti v okviru Alumni kluba (srečanja, konference, podelitev diplomskih listin ipd.).