doc. dr. Jana Krivec

Področje raziskave: 
kognitivna psihologija, umetna inteligenca, demografija
Življenjepis: 

Jana Krivec, je leta 2004 diplomirala na Oddelku za psihologijo Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2011 uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Kognitivno procesiranje informacij: primer igranja šaha«. Leta 2004 je sodelovala na projektu Tutor na Fakulteti za računalništvo in informatiko. Kot raziskovalka na področju umetne inteligence je od 2005 do 2011 delala na Odseku za inteligentne sisteme na Institutu »Jožef Stefan. Sodelovala je pri več projektih:

  • CIVaBiS – »Celovit inteligentni varnostni biometrični sistem« – projekt ARRS ter Ministrstva za obrambo
  • Projekt »PAT« s farmacevtsko firmo
  • slovenski patent »Procesno analitične tehnologije v procesu proizvodnje«
  • Inteligentni dom Telekom – ARRS projekt
  • UVID – »Universal Interface for Intelligent Home« – EU projekt
  • Razvoj virtualnih asistentov - področje inteligentnih govornih vmesnikov za komuniciranje v naravnem jeziku

Svoje delo je predstavila na več mednarodnih konferencah ter kot (so)avtor je sodelovala pri objavi znanstvenih več revijskih prispevkov. Več let zapored je imela glavno vlogo pri organizaciji mednarodne multikonference Informacijska družba. Med leti 2011 in 2014 je bila zaposlena kot svetovalec pri razvoju programskih aplikacij za zavarovalnice v podjetju Adacta d.o.o. Jana Krivec je tudi šahovska velemojstrica, sedemkratna državna članska prvakinja in stalna članica slovenske ženske šahovske reprezentance.

Sodelovanje: 
Predavatelj
Govorilne ure: 
po dogovoru
Sodelovanje pri predmetih: 
Predavateljica v študijskem letu 2018/19 sodeluje pri naslednjih predmetih: Splošna psihologija 2, Razvojna psihologija, Nevropsihologija in psihoterapija, Teorije in modeli osebnosti, Praksa 2, Uvod v splošno psihologijo, Izbrana poglavja iz psihoterapije, psihologije in psihiatrije.