doc. dr. Petra Kleindienst

Področje raziskave: 
kulturna in politična sociologija
Življenjepis: 

Petra Kleindienst je zaposlena kot mlada raziskovalka in asistentka za področje sociologije na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Leta 2018 je doktorirala na temo demokratične politične kulture. Leta 2011 je zaključila dodiplomski študij prava na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici. V okviru študija je preučevala področje človekovih pravic in zasebnosti delavcev ter študij zaključila z diplomsko nalogo z naslovom »Pravica do zasebnosti delavcev na področju delovnih razmerij«. Usposabljala se je na Generalnem sekretariatu Vlade RS in Centru za socialno delo. Izobraževala se je na področju institucionalnega ustroja Evropske Unije, političnega razvoja Evropske Unije in sodne prakse Sodišča Evropske Unije ter v letu 2011 pridobila certifikat Jean Monnet Module (»EU Law in Practice«). Leta 2014 je zaključila podiplomski študij prava na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici z magistrsko nalogo z naslovom »Človekovo dostojanstvo kot temelj demokratičnega sistema«. Področja njenega strokovnega zanimanja so predvsem človekove pravice, kulturna in politična sociologija, etika, mednarodno pravo, pravo Evropske Unije, ustavno pravo, filozofija prava, dedno pravo, družinsko pravo, socialna varnost.

Sodelovanje: 
Predavatelj
Sodelovanje pri predmetih: 
V študijskem letu 2019/20 sodeluje pri predmetih: Družbeno-pravni vidiki sistemov socialne varnosti, Pravo socialne varnosti, Dinamika sodobne družbe, Osnove upravnega prava, Evropske integracije, Razvoj slovenske družbe.