Doc. dr. Tamara Besednjak Valič

Področje raziskave: 
Igralniške študije, regionalni razvoj, projektno upravljanje, fuzzy set
Življenjepis: 

Tamara Besednjak Valič, je leta 2006 diplomirala na Fakulteti za družbene vede, Univerze v Ljubljani, magistrirala leta 2008 na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici, kjer je leta 2014 uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Oblikovanje ekonomsko-socialnega polja turističnega igralništva in njegovi vplivi na ugodno razmerje med koristmi in stroški od iger na srečo v državi«.

Kot raziskovalka je sodelovala v številnih projektih, trenutno vodi konzorcij 19 partnerjev ki sodelujejo pri implementaciji projekta: KnowING IPR – Fostering Innovation in teh Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management

Predavala je na Medical University, Faculty of Social Work, Kazan, Rusija in na University of Bolgna, Departimento di Scienze Politiche e Sociali, Bologna, Italija.

Na FUDŠ je prodekanja za znanstveno-raziskovalno delo.

Sodelovanje: 
Predavatelj
Govorilne ure: 
po dogovoru
Sodelovanje pri predmetih: 
Predavatelj pri predmetu Upravljanje sprememb in Menedžment sprememb.