Domači projekti

Seznam domačih projektov, ki jih izvaja FUDŠ

Več o projektih lahko preberete na povezavah

Financer

Naslov projekta

Obdobje 

ARRS Krepitev demokratične pravne države preko realizacije človekovega dostojanstva v sodnih postopkih (Projekt Z5-2660) 2020-2022

ESS, MIZŠ, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Projekti »Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020«:

Razvoj čustvene in socialne inteligentnosti skozi igro in umetnost

2020

ESS, MIZŠ, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Projekti »Po kreativni poti do znanja 2020, 3. odpiranje«:

Občutek varnosti v starosti

2020
VSRS

Merjenje zadovoljstva različnih javnosti s sodstvom

2019-2020

ESS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

»Analiza učinkovitosti inovativnih in prožnih oblik učenja v različnih kulturnih okoljih«, ki se izvaja v okviru JR Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022

2019-2022
ARRS

Spodbujanje družbene in okoljske trajnosti: Raziskovanje in predvidevanje odgovornega delovanja v Sloveniji (Projekt J5-1788)

2019-2022

ESS, MIZŠ, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Projekti ŠIPK -»Študentski inovativni projekt za družbeno korist, 2016-2020, 2. odpiranje«:

Začne se v družini

Zasnova programa in priprava strokovnega priročnika: trening socialnih veščin za osebe s težavami v duševnem zdravju

2019

ESS, MIZŠ, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Projekti »Po kreativni poti do znanja 2017 - 2020, 2. odpiranje«:

Otresi stres - s tehniko TRE do manj stresa - OST

Ribolovni turizem v Sloveniji na rekah in jezerih: Postavitev temeljev za razvoj ribolovnega turizma v Zahodni Sloveniji na rekah in jezerih - RibTurSlo

Vsebinska zasnova mobilne aplikacije za otroke ločenih staršev - MOBAP LOST

2019

ESS, MIZŠ, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Projekt ŠIPK -»Študentski inovativni projekt za družbeno korist za študijsko leto 2017/2018«

Naslov projekta: »Zasnova programa trening socialnih veščin za osebe s težavami v duševnem zdravju«

2018

ESS, MIZŠ, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Projekti »Po kreativni poti do znanja 2017 - 2020, 1. odpiranje«:

Postavitev izhodišč za razvoj turizma za starejše in gibalno ovirane osebe     

Vizualna komunikacija za izboljšanje uporabniške izkušnje mladih

Nacionalno osveščanje o spoprijemanju z depresijo

Vsebinska zasnova mobilne aplikacije za otroke ločenih staršev

2018

Ministrstvo za kulturo

Evalvacija rednega letnega javnega programskega razpisa za sofinanciranje medijskih vsebin v letu 2017

2018

ESS, MIZŠ, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Projekti »Po kreativni poti do znanja 2017 - 2020

SloMed: Inovativni pristopi k zagotavljanju odgovornih in pluralnih medijev v Sloveniji

OSVET: Razvoj spletnega osebnega psihosocialnega svetovalca

POM-PIRI: Program ustrezne oblike pomoči v primeru prekomernega igranja računalniških iger

NIRST: Načrtovanje izhodišč razvojne strategije trajnostnega turizma v regiji

TND: Travma nekoč in danes - inovativni pristopi pri obravnavi travme

2017

ESS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Povezovanje globalnih in lokalnih družbenih izzivov z uporabo inovativnih metod učenja in novih tehnologij, JR Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev v letih 2017 in 2018

2017 - 2018

ESS, MIZŠ, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018:

Spletno svetovanje študentom v stiskah

2017

Občina Tolmin

Raziskava o vplivu festivalskega turizma v Občini Tolmin

2017

Radio 1

Analiza vprašalnika na temo dojemanja Koroškega radia

2017

Ministrstvo za kulturo

Evalvacija rednega letnega javnega programskega razpisa za sofinanciranje medijskih vsebin v letu 2016

2017

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Sofinanciranje doktorskega študija – generacija 2016

2016-2019

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Izboljšanje procesa internacionalizacije slovenskega visokega šolstva

2016-2017

Mladinski center Nova Gorica

Analiza rezultatov ankete o mladinskih dejavnostih in programi v Mestni občini Nova Gorica

2016

Goriška knjižnica Franceta Bevka

Zadovoljstvo uporabnikov knjižničnih storitev

2016

Vrhovno sodišče RS

Merjenje zadovoljstva različnih javnosti s sodstvom

2015-2016

Ministrstvo za kulturo

Analiza medijskega prostora v Republiki Sloveniji

2015

MIZŠ

UNESCO program MOST

2015-2019

ESS, Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 

Po kreativni poti do znanja 1. odpiranje: 11047-16/2014:

Spletna komunikacijska orodja v proizvodni tehnologiji

Dokumetacijski sistemi za varovanje intelektualne lastnine

Procesni simulator za ključne spodbujevalne tehnologije

2014