izr. prof. dr. Tea Golob

Področje raziskave: 
kulturne študije, evropske študije, migracijski procesi
Življenjepis: 

Izr. prof. dr. Tea Golob na fakulteti deluje kot visokošolska učiteljica. Je članica slovenskega odbora MOST / UNESCO. Leta 2015 je z odliko zaključila doktorski študij na temo evropskih identifikacij in transnacionalnih procesov. Aktivno sodeluje v različnih mednarodnih in domačih projektih. Njeni raziskovalni in pedagoški procesi so vezani na tematiko trajnostnega razvoja, odgovornosti in izzivov globaliziranega, transnacionlnega družbenega reda.

Sodelovanje: 
Predavatelj
Govorilne ure: 
po dogovoru
Sodelovanje pri predmetih: 
Predavateljica v študijskem letu 2018/19 sodeluje pri predmetih: Sodobne teorije v sociologiji kulture, Uvod v raziskovanje, Uvod v raziskovalne metode, Metode raziskovanja, Družboslovna raziskovalna metodologija, Raziskovalni projekt,Raziskovalni praktikum.