Magistranti programa Psihosocialna pomoč

27. 5.3.2019 je kandidatka Pina Gorišek uspešno zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom "Analiza doživljanja in odziva prodajalca v konfliktu s stranko". Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Jana Krivec

26. 14.1.2019 je kandidat Jaka Čokl zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom "Vloga metakognicije v kognitivno-vedenjski terapiji". Mentor kandidatu je bil doc. dr. Janez Mlakar.

25. 17.11.2018 je kandidatka Ana Podlipnik uspešno zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom "Reševanje konfliktov med otroki in starši"Mentor je bil doc. dr. Robert Oravecz.

24. 6.11.2018 je kandidatka Natalija Spark uspešno zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom "Gluhota v psihoterapiji"Mentor je bil doc. dr. Janez Mlakar.

23. 10.10.2018 je kandidatka Vida Mlakar uspešno zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom "Ogledalo, ogledalo na steni povej" ali pravi obraz anoreksije nervoze. Mentorica kandidatki je bila izr. prof. dr. Nevenka Podgornik.

22. 6.9.2018 je kandidatka Evija Evelin Zavrl uspešno zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom "Vpliv psihosocialnih dejavnikov na odločitev za oskrbo duševnega zdravja​". Mentor je bil doc. dr. Janez Mlakar.

21. 30.8.2018 je kandidatka Martina Paliska Šaina uspešno zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom "Sprostitvene tehnike za preprečevanje stresa, ki vpliva na šolski uspeh". Mentor kandidatki je bil doc. dr. Janez Mlakar.

20. 10.5.2018 je kandidatka Patricija Kožuh zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom "Izkustveni vidiki sočutja do sebe​"Mentor je bil doc. dr. Janez Mlakar.

19. 18.10.2017 je kandidatka Maja Volarič zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom "Kognitivno vedenjska psihoterapija in obsesivno kompulzivna motnja". Mentor je bil doc. dr. Janez Mlakar.

18.  9.10.2017 je kandidat Jan Valenčič zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom Vpliv kognitivnih konstruktov na pojavljanje in obvladovanje stresa. Mentor kandidatu je bil doc. dr. Janez Mlakar.

17. 4.10.2017 je kandidat Mitja Žerovc zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom Doživljanje spletne pornografije skozi prizmo navezanosti v odraslostiMentor kandidatu je bil doc. dr. Sebastjan Kristovič.

16. 2.10.2017 je kandidatka Lidija Štorgel zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Vpliv notranjega lastništva zaposlenih na motivacijo za delo. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Lea Prijon.

15. 26.9.2017 je kandidatka Tina Velišček uspešno zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom "Čustvena preobremenjenost psihosocialnih pomočnikov beguncem". Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Jana Krivec, somentor pa asist. Primož Rakovec.

14. 7.7.2017 je kandidatka Pia Merc uspešno zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom "Logoterapevtski elementi v pravljicah". Mentor kandidatki je bil doc. dr. Sebastjan Kristovič.

13. 5.6.2017 je kandidatka Eva Manfreda uspešno zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom "Strategije samopomoči pri obvladovanju anksioznosti". Mentor kandidatki je bil doc. dr. Janez Mlakar.

12. 11.4.2017 je kandidatka Tina Župan zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom "Spoprijemanje s stresom pri osebah s kroničnimi vnetnimi črevesnimi boleznimi". Mentor kandidatki je bil doc. dr. Janez Mlakar.

11. 25.10.2016 je kandidat Damjan Verhovc zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom Psihološka priprava športnika. Mentor kandidatu je bil doc. dr. Janez Mlakar.

10. 19.9.2016 je kandidatka Alenka Gerdin zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom "Primerjava kognitivne strukture med depresivnimi in nedepresivnimi osebami na primeru delovnih odnosov". Mentor je bil doc.dr.Janez Mlakar.

9. 19.5.2016 je kandidatka Irena Baša uspešno zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Komunikacija v podjetju kot pomemben pokazatelj dobrih medsebojnih odnosov med zaposlenimi in vodstvom. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik.

8. 24.11.2015 je kandidatka Darja Kalamar Frece uspešno zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Mladi in kriza smisla življenja. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Sebastjan Kristovič.

7. 25.9.2015 je kandidatka Gorup Špenko Sonja zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Metoda "voice dialogue" v psihoterapevtski praksi - analiza literature in strokovne utemeljitve uporabnosti metode v psihoterape. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Janez Mlakar.

6. 1.9.2015 je kandidat Rakovec Primož zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom Kognitivno vedenjski coaching čustvene inteligence. Mentor kandidatu je bil prof. Janez Mlakar.

5. 25.8.2015 je kandidatka Mermolja Karin zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Depresivnost pri osebah odvisnih od alkohola. Mentor kandidatki je bil prof. Janez Mlakar.

4. 5.6.2015 je kandidatka Bojana Škabar zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Stil navezanosti v odraslosti v povezavi s seksualnim vedenjem na internetu. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik.

3. 27.11.2014 je kandidatka Dragica Pavšič Gerenčer zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Osebe z duševno motnjo depresija ter njihovo vključevanje v socialno in delovno okolje. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik.

2. 27.10.2014 je kandidatka Petra Šibav zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Reševanje partnerskih konfliktov. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik.

1. 14.2.2014 je kandidatka Zuzanna Kraskova zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Psihosocialna pomoč osebam po prestani zaporni kazni. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik.