Mobilnosti študentov

NOVO - Razpis za pogodbeno leto 2020 - odprte prijave

 

Mobilnost študentov za namen študija:
Mobilnost študentov za prakso:
  • Organizateljica pošiljateljica mora biti nosilka ECHE listine.

Trajanje: od 2 do 12 mesecev.

Dotacija:
 

Spletna jezikovna podpora (OLS)

Spletna jezikovna podpora (Online Linguistic Support − OLS) podpira učenje jezikov za udeležence mobilnosti v okviru programa Erasmus+. Vsak udeleženec mobilnosti dobi dostop do preverjanja znanja jezika ter do jezikovnega tečaja. Podpora OLS zagotavlja udeležencem dolgoročne mobilnosti v okviru programa Erasmus+ (ključni ukrep št. 1) priložnost, da ocenijo svoje spretnosti v znanju tujih jezikov, ki jih bodo uporabljali pri študiju, delu ali prostovoljstvu v tujini. Poleg tega so za izbrane udeležence na voljo spletni jezikovni tečaji, da izboljšajo svoje kompetence.

Podpora OLS je na voljo za naslednje jezike: češki, danski, nemški, grški, angleški, španski, francoski, italijanski, nizozemski, poljski, portugalski, švedski

 

Preberite izkušnje naših študentov, ki so preživeli obdobje študija ali so opravljali prakso v tujini! Njihove zgodbe vas bodo navdušile, da boste tudi sami želeli postati Erasmus+ ali CEEPUS študent. 

 

Pomembni dokumenti:
Pretekli razpisi za mobilnosti študentov: