Mobilnosti zaposlenih

Razpis v okviru pogodbenega leta 2020 - NOVO:

Vir fotografije: www.erasmus.panteion.gr

 

Mobilnost osebja za namen poučevanja:
  • Vse sodelujoče visokošolske institucije iz programske/partnerske države morajo biti nosilke ECHE listine (in imajo pred začetkom izvajanja mobilnosti podpisani medinstitucionalni sporazum) - Seznam institucij, s katerimi ima FUDŠ podpisan biletarlni sporazum Eramus+
  • Trajanje: od 2 dni do 2 mesecev → poučevanje mora trajati vsaj 8 ur na teden. Če mobilnost traja več kot 1 teden, se sorazmerno poveča število ur poučevanja.
Mobilnost osebja za namen usposabljanja:
  • Vse sodelujoče visokošolske institucije iz programske/partnerske države morajo biti nosilke ECHE listine (in imajo pred začetkom izvajanja mobilnosti podpisani medinstitucionalni sporazum.
  • Trajanje: od 2 dni do 2 mesecev.
Dotacija:
Pomembni dokumenti:

AKTUALNOSTI!

Erasmus+ izmenjava predavateljev

Asist. dr. Tjaša Stepišnik Perdih je v okviru mobilnosti programa Erasmus+ gostovala na University of Social Sciences and Humanities (SWPS) v Katowicah. Študentom psihologije je predavala o vlogi metode TRE pri zdravljenju travme. Ker pa imajo na fakulteti močno razvito raziskovalno področje, se je z direktorjem Research Centre for Trauma & Dissociation pogovarjala o možnostih sodelovanja pri raziskovanju te pomembne tematike.

   

Veselimo se skupnega sodelovanja!

Mednarodno gostovanje

V drugem tednu Maja 2017 je bila na gostovanju dr. Tuula Niskanen iz Savonia University iz Finske. Ga Niskanen je bila na gostovanju preko Erasmus+ programa mobilnosti za poučevanje. V soboto, 13. maja je študentom FUDŠ predstavila področje suicidialnosti med mladimi na Finskem.

 

Pretekli razpisi za Erasmus+ mobilnosti:

Priloge: