Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici
Gregorčičeva ulica 19
5000 Nova Gorica

E-pošta: [email protected]

Naziv zavoda 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici
Gregorčičeva ulica 19
5000 Nova Gorica
Slovenija

Telefon: 05 333 00 90
Faks: 05 333 00 91
Spletna stran: arhiv.fuds.si

Odgovorna uradna oseba 
prof. dr. Borut Rončević, dekan

Datum prve objave kataloga 
15. 11. 2009