OBVESTILO O UKREPIH PO KONCU EPIDEMIJE (COVID-19)

Spoštovani!

Naprošamo vas, da se pri delu in ob prisotnosti v stavbi FUDŠ dosledno držite navodil in varnostnih ukrepov, ki so določeni s posebnimi navodili (prilogaoziroma so izobešeni po objektu FUDŠ. Tako pazite nase, na druge študente in na sodelavce FUDŠ. Še posebej dosledni morate biti pri uporabi stavbe Antaro na dislokaciji LJ. FUDŠ je tam podnajemnik, zato je treba dosledno spoštovati tudi navodila najemodajalca: »Objekt Antaro je tretiran kot javni prostor, zato sta v vseh v skupnih prostorih, vključno s sanitarijami in dvigali, obvezna uporaba mask ter redno razkuževanje rok!«

V stavbo FUDŠ lahko vstopajo le zdravi študenti in zaposleni/pogodbeni sodelavci (brez znakov akutne okužbe dihal).

Ob prvem prihodu podpišejo izjavo, s katero jamčijo, da so zdravi. Študenti najdejo obrazec izjave v Moodlu in jo tam tudi oddajo. Zaposleni/pogodbeni sodelavci jo oddajo Glavnemu tajniku (osebno, po e-pošti z digitalnim podpisom), obrazec pa najdejo v spletnem referatu. Izjava velja 14 dni od datuma podpisa. Kdor izjave ne podpiše, se mu onemogoči vstop v stavbo.

Na FUDŠ smo se skladno z odredbami Vlade RS ter navodili MIZŠ in NIJZ hitro in ustrezno odzivali na zaprtje prostorov fakultete ter na odreditev dela od doma. Tudi v času po prenehanju odloka o razglasitvi epidemije ažurno sledimo navodilom NIJZ in ustrezno prilagajamo poslovanje fakultete.

O prilagoditvah FUDŠ vse študentke in študente redno obvešča ter objavlja kontakte oseb iz strokovnih služb, na katere se lahko obrnejo v primeru težav in za tehnično pomoč. Tudi visokošolski učitelji in sodelavci so dostopni in v pomoč študentom.

Referat za študijske in študentske zadeve že vpisane (tuje) študente redno obvešča o razmerah v Sloveniji in jim svetuje, da tudi sami spremljajo stanje, ki je sicer precej nepredvidljivo. Ti študentje imajo v Sloveniji urejeno nastanitev in tudi v primeru karantene ne bo težav.

Študijski proces v prihajajočem študijskem letu 2020/2021 želimo in načrtujemo izvesti s fizično prisotnostjo v predavalnicah. Prostorske kapacitete trenutno zadoščajo številu vpisanih študentov, v primeru večjega vpisa novih študentov pa že pripravljamo ustrezne prostorske rešitve. V primeru neugodne epidemiološke slike bomo študijski proces izvajali na daljavo na ustaljen način, ki se je v večjem delu izkazal za ustreznega. V tem primeru dopuščamo tudi možnost kombinirane izvedbe, v kolikor bi epidemiološka slika to omogočala: fizična izvedba in izvedba na daljavo, ob upoštevanju vseh higienskih navodil in priporočil NIJZ. Hkrati pripravljamo še nekatere tehnične izboljšave, ki bodo študentom in predavateljem olajšale delo.

Important notice for foreign students (quarantine)

Važna obavijest za strane studente (karantena)

Več (ažurnih) informacij o potovanjih, prehajanju meja in zdravstvenih ukrepih v 23 jezikih najdete na spletni platformi Re-Open EU https://reopen.europa.eu/sl/. Informacije glede vstopa v državo so na voljo tudi na T: +386 (0)1 514 70 01.
Eden od poglavitnih razlogov, zakaj se študenti/-ke želijo ali morajo vrniti v Slovenijo, je po naših informacijah tudi podaljšanje dovoljenja za bivanje; tega morajo namreč urediti osebno. V ta namen smo na Ministrstvo za notranje zadeve naslovili vprašanje in predlog za podaljševanje na daljavo za tiste, ki napredujejo v višje letnike študija. Odziv še čakamo in vas bomo z njim seznanili.