Prejšnji predmetnik - SOCIALNI MENEDŽMENT (VS)

Prvi letnik

ZAP.
ŠT.
PREDMET 1. SEMESTER 2. SEMESTER
ECTS ECTS
1.

Razvoj slovenske družbe

6 -
2.

Metode raziskovanja

6 -
3.

Politični sistemi in javnopolitične analize

5 -
4.

Statistične metode 1

7 -
5.

Pravo socialne varnosti

6 -
6.

Sociologija socialne politike

-  6
7.

Temelji delovanja gospodarstva

-  6
8.

Neprofitni menedžment

-  7
9.

Osnove upravnega prava

-  6
10.

Uvod v novejšo zgodovino

- 5
SKUPAJ 30 30

Drugi letnik

ZAP.
ŠT.
PREDMET 3. SEMESTER 4. SEMESTER
ECTS ECTS
1.

Oblikovanje javnih politik in javnih financ

6 -
2.

Organizacije in ekonomika

- 5
3.

Strateško planiranje

6 -
4.

Vodenje in upravljanje neprofitnih organizacij

7 -
5.

Menedžment finančnih virov

6 -
6.

Marketing neprofitnih organizacij

- 6
7.

Odnosi z javnostmi

- 6
8.

Kvalitativna analiza

6 -
9. Izbirni predmet 1 - 6
10. Izbirni predmet 2 - 6
SKUPAJ 31 29

Tretji letnik

ZAP.
ŠT.
PREDMET 5. SEMESTER 6. SEMESTER
ECTS ECTS
1.

Projektno upravljanje

6 -
2.

Upravljanje sprememb

6 -
3.

Evropske javne politike

6 -
4.

Izbirni predmet 3

6 -
5.

Odnosi z odločevalci

6 -
6.

Strokovna praksa

-  18
7. Diplomska naloga -  12
SKUPAJ 30 30

Izbirni predmeti

ZAP.
ŠT.
PREDMET KT
1.

Metode analiz omrežij

 6
2.

Menedžment v socialnem varstvu

 6
3.

Menedžment v izobraževanju

 6
4.

Poslovanje v elektronski dobi

 6
5.

Supervizija in intervizija

 6
6.

Komunikacijski trening

 6
7.

Osnove komuniciranja v organizaciji

 6
8.

Regionalna politika in regionalni razvoj

 6
9.

Uvod v modeliranje in simulacijo

6
10.

Osnove regionalnega načrtovanja

 6

Legenda

  • ECTS (ang. European Credit Transfer and Accomulation System) - kreditne točke 

 

(Novi) predmetnik vključuje spremembe študijskega programa, sprejete na seji senata dne 14.11.2019. Novi predmetnik velja za študente, v študijskem letu 2020/21 vpisane v 1. letnik študijskega programa.  (NOV PREDMETNIK ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA)
Za študente, v študijskem letu 2020/21 vpisane v 2. in 3. letnik študijskega programa, in vse študente, vpisane na študijski program do vključno študijskega leta 2019/20, velja prejšnji predmetnik študijskega programa oziroma pogoji, ki so veljali ob vpisu, če študentje v izobraževanju redno napredujejo.