V kolikor izhajate iz nesorodnega področja programu, na katerega se vpisujete na FUDŠ, boste morali opraviti diferencialne izpite.