Projekti

Če želite sodelovati z nami v naših projektih oz. vas zanima določena raziskava, prosimo kontaktirajte Projektno pisarno na [email protected]. Pregled našega raziskovalnega dela najdete v Raziskovalni vizitki FUDŠ. Preverite tudi seznam vseh projektov od leta 2007 dalje.

 

Financer

Naslov projekta

Obdobje 

Erasmus+ Jean Monnet Chair

CPE2030 - Cultural Political Economy of Europe 2030 and its Global Impact

2020-2023

Erasmus+ Jean Monnet Modules

Sustain4EU - Enhancing European Civic Practices and Sustainability 

2020-2023  

Danube Transnational Programme

MELIA Observatory - Media Literacy Observatory for Active Citizenship and Sustainable Democracy

2020-2022

Danube Transnational Programme

RESTART_4Danube - Boosting cREative induSTries in urbAn Regeneration for a stronger Danube region

2020-2022

Erasmus+ 2020 (KA107)

Mobilnost v visokošolskem sektorju med partnerskimi državami - sodelovanje s partnerskimi institucijami: 

Lebanese American University (Libanon), Belarusian State University (BSU) (Belorusija)

2020-2023

ESS, MIZŠ, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Projekti ŠIPK -»Študentski inovativni projekt za družbeno korist, 2016-2020, 3. odpiranje«:

Razvoj čustvene in socialne inteligentnosti skozi igro in umetnost

2020

ESS, MIZŠ, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Projekti »Po kreativni poti do znanja 2020, 3. odpiranje«:

Občutek varnosti v starosti

2020

ESS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

»Analiza učinkovitosti inovativnih in prožnih oblik učenja v različnih kulturnih okoljih«, ki se izvaja v okviru JR Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022

2019-2022
Erasmus+ KA2 

Capacity Building in the field of Higher Education

Libya UP - Labs of Innovation and Business for Young Actors of start UP (Erasmus+ KA2, Capacity Building in the field of Higher Education)

2019-2022

Erasmus+ Jean Monnet Centre of Excellence

Strategic observatory for Europe 2030

2019-2022
Erasmus+ Jean Monnet Chair

European Transnational Governance for Sustainable Development.

2019-2022
ARRS

Spodbujanje družbene in okoljske trajnosti: Raziskovanje in predvidevanje odgovornega delovanja v Sloveniji (Projekt J5-1788)

2019-2022

ESRR – Interreg Central Europe

Social Entrepreneurship as an Enabling environment for Migrants’ Employment and INtegration (SEE ME IN)

2019 - 2022
COST ACTION

CA18138 - Research Innovation and Sustainable Pan-European Network in Peripartum Depression Disorderssion Disorder

2019-2023
Erasmus+ 2019 (KA107)

Mobilnost v visokošolskem sektorju med partnerskimi državami - sodelovanje s partnerskimi institucijami: 

Gaza University (Palestina), University of the Philippines (Filipini)

2019 - 2021

Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda

Raziskava (analiza) za identifikacijo potrebuporabnikov za vzpostavitev mreže Hiš dobre volje

2019

ESS, MIZŠ, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Projekti ŠIPK -»Študentski inovativni projekt za družbeno korist, 2016-2020, 2. odpiranje«:

Začne se v družini

Zasnova programa in priprava strokovnega priročnika: trening socialnih veščin za osebe s težavami v duševnem zdravju

2019

ESS, MIZŠ, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Projekti »Po kreativni poti do znanja 2017 - 2020, 2. odpiranje«:

Otresi stres - s tehniko TRE do manj stresa - OST

Ribolovni turizem v Sloveniji na rekah in jezerih: Postavitev temeljev za razvoj ribolovnega turizma v Zahodni Sloveniji na rekah in jezerih - RibTurSlo

Vsebinska zasnova mobilne aplikacije za otroke ločenih staršev - MOBAP LOST

2019
Erasmus+ 2018 (KA107)

Mobilnost v visokošolskem sektorju med partnerskimi državami - partnerstvo z Moscow State University of Psychology and Education, Ruska Federacija

2018 - 2021
Creative Europe (2014-2020) ID: Babylon (Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura / Projekti sodelovanja 2018 2018
Erasmus+

Mobilnost v visokošolskem sektorju med državami programa

2014 - 2020

Danube Transnational Programme

KnowING IPR - Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and Intellectual Property Rights Management

2018-2021

ESS, MIZŠ, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Projekt ŠIPK -»Študentski inovativni projekt za družbeno korist za študijsko leto 2017/2018«

Naslov projekta: »Zasnova programa trening socialnih veščin za osebe s težavami v duševnem zdravju«

2018

ESS, MIZŠ, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Projekti »Po kreativni poti do znanja 2017 - 2020«:

Postavitev izhodišč za razvoj turizma za starejše in gibalno ovirane osebe     

Vizualna komunikacija za izboljšanje uporabniške izkušnje mladih

Nacionalno osveščanje o spoprijemanju z depresijo

Vsebinska zasnova mobilne aplikacije za otroke ločenih staršev

2018

Ministrstvo za kulturo

Evalvacija rednega letnega javnega programskega razpisa za sofinanciranje medijskih vsebin v letu 2017

2018
COST ACTION

CA16102 - European Network on Individualized Psychotherapy Treatment of Young People with Mental Disorders

2017-2021

ESS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Povezovanje globalnih in lokalnih družbenih izzivov z uporabo inovativnih metod učenja in novih tehnologij, JR Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev v letih 2017 in 2018

2017 - 2018

ESRR – Interreg Adrion

Fostering tourism innovation system in Adriatic-Ionian Region (FOST INNO)

2018 - 2019

ESRR – Interreg Central Europe

Technologies, Competences and Social Innovation for Work Integration Social Enterprises (INNO WISEs)

2017 - 2020

Erasmus+ 2017 (KA 107)

Mobilnost v visokošolskem sektorju s partnerskimi državami (Lebanese American University, Libanon)

2017 - 2019

ESS, MIZŠ, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018:

Spletno svetovanje študentom v stiskah

2017

ESS, MIZŠ, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Projekti »Po kreativni poti do znanja 2016/2017«:

Inovativni pristopi k zagotavljanju odgovornih in pluralnih medijev v Sloveniji

Razvoj spletnega osebnega psihosocialnega svetovalca

Program ustrezne oblike pomoči v primeru prekomernega igranja računalniških iger

Načrtovanje izhodišč razvojne strategije trajnostnega turizma v regiji,

Travma nekoč in danes - inovativni pristopi pri obravnavi travme

2017

Občina Tolmin

Raziskava o vplivu festivalskega turizma v Občini Tolmin

2017

Radio 1

Analiza vprašalnika na temo dojemanja Koroškega radia

2017

Ministrstvo za kulturo

Evalvacija rednega letnega javnega programskega razpisa za sofinanciranje medijskih vsebin v letu 2016

2017

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Sofinanciranje doktorskega študija – generacija 2016

2016

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Izboljšanje procesa internacionalizacije slovenskega visokega šolstva

2016

Mladinski center Nova Gorica

Analiza rezultatov ankete o mladinskih dejavnostih in programi v Mestni občini Nova Gorica

2016

Goriška knjižnica Franceta Bevka

Zadovoljstvo uporabnikov knjižničnih storitev

2016

Vrhovno sodišče RS

Merjenje zadovoljstva različnih javnosti s sodstvom

2015 - 2016

Ministrstvo za kulturo

Analiza medijskega prostora v Republiki Sloveniji

2015

Erasmus+ 2015 (KA 107)

Mobilnost v visokošolskem sektorju s partnerskimi državami (American University Beirut, Libanon)

2015 - 2017

ARRS

Spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev znanosti

2015

ZRSZ

Usposabljanje na delovnem mestu 2015

2015

ESS, Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

Po kreativni poti do znanja 2. odpiranje: 11047-40/2014 -

Medosebni odnosi in transparetna komunikacija

Prenova poslovnega modela usposabljanja zaposlenih za storitve kitajskih gostov

Socialno podjetništvo v Sloveniji: gonilnik in zaviralci njegovega razvoja 

2015

ARRS

UNESCO program MOST

2015

ESS, Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 

Po kreativni poti do znanja 1. odpiranje: 11047-16/2014:

Spletna komunikacijska orodja v proizvodni tehnologiji

Dokumetacijski sistemi za varovanje intelektualne lastnine

Procesni simulator za ključne spodbujevalne tehnologije

2014

MDDSZ

Analiza trga študentskega dela v Sloveniji 

2013

South East Europe programme

SEE/C/0007/4.2/X - Making Migration Work for Development - Policy tools for strategic planning in SEE regions and cities - MMWD / Making Migration Work for Development - Strategic Policy tools for planning and SEE regions and cities - MMWD

2013 - 2014

MIZŠ - ESS 

Celovit internacionaliziran fakultetni sistem kakovosti – CIFSK -  OP13.2.3.3.08.0009  -
Pogodba št. 3330-13-500298 

2012 - 2015

MIZŠ - ESS 

Teorija kaosa  - OP13.2.3.3.05.0032 -
Pogodba št. 3330-12-500009 o izvedbi projekta št. OP RCV_VS-12-42

2012 - 2013

MIZŠ - ESS 

Globalni trendi v vsakdanjem življenju: Izzivi individualizacije - OP13.2.3.3.05.0031 - Pogodba št. 3330-12-500012 o izvedbi projekta št. OP RCV_VS-12-39

2012 - 2013

MIZŠ - ESS 

Računalniška obdelava kvalitativnih podatkov - OP13.2.3.3.05.0030  -
Pogodba št. 3330-12-500007 o izvedbi projekta št. OP RCV_VS-12-34

2012 - 2013

MIZŠ - ESS 

Računalništvo v oblaku - OP13.2.3.3.05.0029 -
Pogodba št. 3330-12-500006 o izvedbi projekta št. OP RCV_VS-12-32 

2012 - 2013

MIZŠ - ESS 

Globalni trendi v vsakdanjem življenju: Izzivi racionalizacije - OP13.2.3.3.05.0020 -
Pogodba št. 3330-12-500013 o izvedbi projekta št. OP RCV_VS-12- 40

2012

MIZŠ - ESS 

Oblikovanje pogojev regionalnega in lokalnega razvoja - OP13.2.3.3.05.0019  -
Pogodba št. 3330-12-500024 o izvedbi projekta št. OP RCV_VS-12- 37

2012

MIZŠ - ESS 

Računalniška simulacija procesov - OP13.2.3.3.05.0018 -
Pogodba št. 3330-12-500008 o izvedbi projekta št. OP RCV_VS-12- 36

2012

MIZŠ - ESS 

Mehke množice in primerjalne analize podatkov - OP13.2.3.3.05.0017 -
Pogodba št. 3330-12-500005 o izvedbi projekta št. OP RCV_VS-12-29

2012

MIZŠ - ESS 

Sistemi v podporo odločanju - OP13.2.3.3.05.0003 - 3211-11-000266

2012

MIZŠ - ESS 

CRIPREDE v akciji - OP13.2.3.3.05.0004 -3211-11-000267                               

2012

MIZŠ - ESS 

Inovativna shema 2012 - OP13.2.1.5.12.0001 

2012 - 2015 

MO RS

Projekt »Varnostna kultura, varovanje tajnih podatkov in zaščita kritične infrastrukture v MO« (VARKULT) 

2011 - 2012

 7th EU Framework Programme, call FP7-SSH-2010-1

Projekt Addictions and lifestyles in contemporary Europe (ALICE-RAP) 

2011 - 2016

ARRS

Infrastrukturni program Slovenski utrip 

2009 - 2014

ARRS

Programska skupina Demokracija in razvoj 

2009 - 2016

ARRS

L5 - 0654 Lokalna in regionalna razvojna jedra (aplikativni)

2008 - 2010

ARRS

V5- 0417 Regionalizacije in slovenski izobraževalni sistem – družbeni in upravni vidiki 

2008 - 2010

ARRS

V5 - 0461 Vloga medobčinskega sodelovanja pri učinkovitejši investicijski dejavnosti občine (CRP)

2008 - 2010

ARRS

V5 - 0471 Izdelava postopkov vključevanja lokalne javnosti v postopek umeščanja jedrskih objektov (CRP)

2008 - 2010

HIT d.o.o.

Projekt analize in izračuna družbenih stroškov iger na srečo v Sloveniji 

2007 - 2008

HIT d.d.

 (1) Zagotavljanje redno ažuriranega pregleda nad raziskavami na področju igralništva; (2) Igralništvo in družbeno okolje: primer Nove Gorice; (3) Analiza javnega diskurza in javnega mnenja

2007 - 2013

MO RS 

Projekti na področju raziskav javnega mnenja 

2007 - 2010