Razvoj in delo

V tokratni raziskavi nas je zanimalo, ali prebivalci Slovenije menijo, da ljudem lahko zaupamo ter ali je večina ljudi pripravljena pomagati sočloveku. Usmerili smo se tudi v področje razvoja ter izboljšav in sicer nas je zanimalo, ali je za blaginjo slovenske družbe bolje, da je gospodarstvo v zasebni ali državni lasti, ali so prebivalci v zadnjem letu predlagali kakšno izboljšavo v svoji organizaciji/podjetju ter koliko prebivalcev se je za znatno bolje plačano službo pripravljenih dodatno usposabljati, začeti študij na fakulteti, se preseliti v drugo regijo oz. državo. V zadnjem delu raziskave smo se osredotočili na aktualno politično situacijo. Zanimalo nas je, katero stranko bi prebivalci volili, če bi bile to nedeljo volitve v državni zbor, kakšna je podpora sedanji vladi, spraševali smo jih o davku na nepremičnine, pa tudi, ali bo boj proti davčnim neplačnikom in delu na črno prispeval k izboljšanju finančnega položaja v državi. Preverjali smo tudi, koliko prebivalcev verjame, da lahko Slovenija finančne težave reši brez mednarodne pomoči in kakšno mnenje imajo o brezplačnem rednem študiju.

V prilogi si preberite predstavitev rezultatov letošnje devete raziskave Slovenskega utripa.