red. prof. dr. Dejan Jelovac

Področje raziskave: 
poslovna etika, podjetništvo, management medkulturnih razlik
Življenjepis: 

Prof. dr. Dejan Jelovac je habilitiran v rednega profesorja za področje organizacijskih znanosti in etike. Je doktor političnih znanosti in magister filozofije. Diplomiral je na oddelku za filozofijo in sociologijo Filozofske fakultete v Beogradu. Kariero je začel kot mladi raziskovalec na Inštitutu za filozofijo. Potem je 15 let predaval na Fakulteti za organizacijske vede v Beogradu. V 90-ih je predaval na Ekonomski fakulteti in Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Na GEA College - Fakulteti za podjetništvo je predaval 15 let. Sodeloval je tudi s Fakulteto za management v Kopru. 10 let je bil direktor Radia Študent. Bil je član Nadzornega sveta družbe Delo d.d. in direktor Inštituta za razvojne in strateške analize. Od leta 2006 je predsednik Sveta za radiodifuzijo RS. Je tudi ustanovitveni član Društva za družboslovne študije. Nastopil je na vrsti mednarodnih znanstvenih konferenc. Sodeloval je pri številnih znanstveno-raziskovalnih projektih. Objavil je več znanstvenih monografij, učbenikov in vrsto člankov s področja poslovne etike, kulture, praktične filozofije, organizacijskih znanosti ter managementa medkulturnih razlik. Poleg Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici predava tudi na Fakulteti za medije in Fakulteti za poslovne vede v Ljubljani ter Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu, na kateri je prodekan za kakovost.

Sodelovanje: 
Predavatelj
Govorilne ure: 
po dogovoru
Sodelovanje pri predmetih: 
Predavatelj v študijskem letu 2018/19 sodeluje pri predmetih: Menedžment finančnih virov, Vodenje in upravljanje neprofitnih organizacij, Seminar za dispozicijo, Podjetništvo, Poslovno komuniciranje.
Zunanje povezave: 

Celotna bibliografija je dostopna na povezavi: http://sicris.izum.si/search/rsr_search1.aspx?lang=slv