red. prof. dr. Matevž Tomšič

Telefon: 
+38659073450
Področje raziskave: 
elite, demokracija, družbeni razvoj
Življenjepis: 

Matevž Tomšič je sociolog, univerzitetni predavatelj in publicist. Doktoriral je leta 2002 na Fakulteti za družbene vede. Od l. 2008 pedagoško in raziskovalno deluje na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Poleg tega je angažiran tudi na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu in na Fakulteti za medije v Ljubljani.  Znanstveno in raziskovalno se ukvarja s preučevanjem demokratizacije in družbenega razvoja, pri čemer ga zanima tudi problematika kulturne sfere, predvsem vloga intelektualcev in kulturne elite v politiki in javnosti. Sodeloval je pri različnih domačih in mednarodnih znanstvenih projektih, ki so se ukvarjali s problematiko demokratičnega vladanja in medkulturnih odnosov v Evropski uniji. Sam ali v soavtorstvu je napisal več deset znanstvenih in strokovnih prispevkov v domačih in tujih publikacijah, med drugih knjigo The Challenges of Sustained Development. The Role of Socio-Cultural Factors in East-Central Europe (CEU Press, 2005) ter Elites in the New Democracies (Peter Lang, 2016). Poleg tega objavlja publicistične članke, ki obravnavajo stanje slovenske politike, demokracije, civilne družbe itd., v različnih slovenskih medijih.

Sodelovanje: 
Predavatelj
Govorilne ure: 
po dogovoru
Sodelovanje pri predmetih: 
Predavatelj v študijskem letu 2018/19 sodeluje pri predmetih: Evropska demokracija in politična kultura, Evropske vrednote in identiteta, Sodobne teorije v politični sociologiji, Sodobne teorije v sociologiji kulture, Sodobne politične doktrine, Politična sociologija.
Delovno mesto: 
Prodekan za mednarodno sodelovanje