Komisija za etičnost raziskovanja na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici (KER) je posvetovalno telo, ki spodbuja oziroma omogoča etično odgovorno raziskovanje visokošolskih učiteljev, raziskovalcev in študentov vseh stopenj študija in vseh študijskih programov, ki potekajo v okviru Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (FUDŠ).

Če želite sodelovati z nami v naših projektih oz. vas zanima določena raziskava, prosimo kontaktirajte Projektno pisarno na [email protected]. Pregled našega raziskovalnega dela najdete v Raziskovalni vizitki FUDŠ. Preverite tudi seznam vseh projektov od leta 2007 dalje.