Research in Social Change

Znanstvena periodična publikacija

Odgovorni urednik: prof. dr. Borut Rončević, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici
Izdajatelj: Založba Vega
Pomočnici urednika: doc. dr. Petra Kleindienst in doc. dr. Urška Fric
ISSN: 1855-4202
UDK: 3

Uredniški odbor:

• Gabriel Badescu, Babeş-Bolyai University, Romania
• Andras Bozoki, Central European University, Hungary
• Luca Brusati, SDA Bocconi, Italy
• Ladislava Cabada, University of West Bohemia, Czech Republic
• Jane Curry, Santa Clara University, USA
• Nikolai Genov – Freie Universität Berlin, Germany
• Tea Golob, School of Advanced Social Studies, Slovenia
• Umut Korkut - Caledonian University in Glasgow, UK
• Zenonas Norkus, Vilnius University, Lithuania
• Matej Makarovič, Faculty of Media, Slovenia
• Peter Verovšek, Harvard University, USA
• Lerna Yanik - Kadir Has University, Turkey

Založniske informacije:

Revija RSC (Research in social change) izhaja v tiskani obliki trikrat letno (januar, maj, september). Izdaja jo založba Vega, ki deluje v okviru Fakultete za uporabne družbene študije. Cena izvoda revije je 15,00 EUR.

RSC is included in Applied Social Sciences Index and Abstracts (ASSIA) and CSA Sociological Abstracts. 

ISSN 1855 – 4202

Poziv za oddajo prispevkov- REVIJA Research in Social Change (RSC) - ZAKLJUČENO!

  • Rok za oddajo prispevkov: 10. maj 2019
  • Odprto-dostopna revija (open access journal)
  • Brez stroškov objave
  •  Jezik: angleški

Kontakt : [email protected]

Izdane številke:

RSC, Volume 1, Issue 1, January 2009
RSC, Volume 1, Issue 2, May 2009
RSC, Volume 1, Issue 3, September 2009

RSC, Volume 2, Issue 1, January 2010
RSC, Volume 2, Issue 2, May 2010
RSC, Volume 2, Issue 2, September 2010

RSC, Volume 3, Issue 1, January 2011
RSC, Volume 3, Issue 2, May 2011
RSC, Volume 3, Issue 3, September 2011 

RSC, Volume 4, Issue 1, January 2012
RSC, Volume 4, Issue 2, May 2012
RSC, Volume 4, Issue 3, September 2012

RSC, Volume 5, Issue 1, January 2013
RSC, Volume 5, Issue 2, May 2013
RSC, Volume 5, Issue 3, September 2013

RSC, Volume 6, Issue 1, January 2014
RSC, Volume 6, Issue 2, May 2014
RSC, Volume 6, Issue 3, September 2014

RSC, Volume 7, Issue 1, January 2015
RSC, Volume 7, Issue 2, May 2015
RSC, Volume 7, Issue 3, Semptember 2015

RSC, Volume 8, Issue 1, January 2016
RSC, Volume 8, Issue 2, May 2016
RSC, Volume 8, Issue 3, September 2016

RSC, Volume 9, Issue 1, January 2017
RSC, Volume 9, Issue 2, May 2017
RSC, Volume 9, Issue 3, September 2017

Smernice

Research in Social Change je nova mednarodna revija, ki jo izdaja Fakulteta za uporabne
družbene študije v Novi Gorici. Gre za multidisciplinarno revijo, ki objavlja prispevke
izključno v angleškem jeziku. Publikacija vključuje prispevke s področja družboslovnih
znanosti in humanistike. Njihov namen je teoretsko in praktično prikazati aplikativnost ter
uporabnost družboslovnih znanosti. Ker je področje družboslovja in humanistike obsežno,
RSC objavlja predvsem tematsko zaokrožene revije, ki obravnavajo specifično tematiko iz
več zornih kotov, oziroma več disciplin. S tem RSC bistveno prispeva k interdisciplinarnemu
razumevanju fenomenov v družbi ter prikazuje različne pristope k reševanju in razumevanju
le-teh.

Teme RSC se navezujejo na sodobne spremembe, novonastale situacije v globalni,
informacijski, multikulturni ter mobilni družbi. Kot takšna, RSC odpira nove teme in s tem
nove pristope k raziskovanju družbenih sprememb.

RSC pokriva aktualne teme s področja zgodovine, pedagogike in izobraževanja, migracij in
mobilnosti, znanosti in tehnologije (STS), antropologije, ekonomije, političnih znanosti ter
drugih aplikativnih področij. Teme, ki jih RSC odpira so nove, relevantne in bodo zato tudi v
prihodnosti zagotavljale umeščenost revije v mednarodni prostor.

 

Navodila avtorjem

  • Uredniki vabijo avtorje k oddaji izvirnih prispevkov. Z oddajo prispevka avtor potrjuje, da je delo izvirno, in da ni v procesu objavljanja pri katerem koli drugem založniku. 
  • Prispevki naj obsegajo 6000-8000 besed. Vsi prispevki bodo recenzirani z anonimno recenzijo. Prispevki, ki bodo v postopku recenzije ocenjeni pozitivno, bodo sprejeti v objavo. 
  • Citiranje: uporabite Chicago Manual Style, 16th edition: http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html). Prosimo, upoštevajte navodila.
  • Oblikovanje prispevkov: prosimo, sledite vzorcu.
  • Prispevke v elektronski obliki pošljite pomočnici urednika, dr. Petri Kleindienst na [email protected]