Slovenski utrip

V tokratni raziskavi nas je zanimalo, koliko je cenjeno znanje v Sloveniji ter ali ima znanje kakšen vpliv na dohodke, varnost zaposlitve in možnosti za boljšo zaposlitev. Želeli smo izvedeti ali formalna izobrazba prinese dovolj znanj, kakšnih izobraževanj so se anketiranci udeležili v preteklem letu ter kakšni so bili razlogi in morebitne ovire za izobraževanje. Preverjali smo še podporo vladi in posameznim strankam, oceno dela trenutne vlade in mnenje o tem, ali bo sedanja vlada zdržala do konca mandata. Zanimalo nas je še mnenje prebivalcev o aktivni evtanaziji ter islamskem fundamentalizmu kot grožnji za Slovenijo.

V priponki si preberite predstavitev rezultatov prve raziskave Slovenskega utripa v letu 2015!

Osrednja tema tokratne raziskave so bile igre na srečo. Zanimalo nas je, kakšno mnenje imajo prebivalci o igrah na srečo, ali legalno igralništvo predstavlja korist ali škodo Sloveniji, kakšna vrsta igralništva bi bila najbolj primerna za Slovenijo. Zanimalo nas je tudi počutje prebivalcev v času božično-novoletnih praznikov ter dostopnost in koriščenje psihoterapevtske pomoči. V drugem delu smo se osredotočili na aktualno-politično področje. Preverjali smo podporo vladi, strankarske preference ter korupcija v zdravstvu, šolstvu, sodstvu, državni in občinski upravi. 

V priponki si preberite predstavitev rezultatov letošnje desete raziskave Slovenskega utripa.

Osrednja tema tokratne raziskave sta bila razvoj in delo, v kar je vključena pripravljenost za pomoč drugim, lastništvo in uspešnost gospodarstva, predlogi izboljšav ter izobraževanje oz. selitev za bolje plačano službo. V aktualno-političnem delu raziskave smo preverjali podporo sedanji vladi, politične preference, mnenje o privatizaciji državnih podjetij, varčevanju v javnem sektorju in vplivu sindikatov.

V priponki si preberite predstavitev rezultatov letošnje devete raziskave Slovenskega utripa.

V raziskavi nas je zanimalo, ali so prebivalci v zadnjem letu potovali v tujino ter ali so imeli kakršnekoli stike s tujci. Preverjali smo, ali imajo do pripadnikov drugih narodov in kultur manj zaupanja kot do pripadnikov lastnega naroda ter kako ocenjujejo podobnost lastnih vrednot z vrednotami tujih držav. 

V drugem delu smo se osredotočili na aktualno politično situacijo. Zanimalo nas je, kakšna je podpora vladi, katero stranko bi volili na parlamentarnih volitvah, kako so prebivalci zadovoljni z novo vladno ministrsko ekipo. Preverjali smo tudi mnenje anketirancev o uspešnosti vlade Mira Cerarja.

V priponki si preberite predstavitev rezultatov letošnje osme raziskave Slovenskega utripa.

V raziskavi smo ugotavljali, v kolikšni meri prebivalci verjamejo temu, kar preberejo oz. vidijo v slovenskih medijih ter kako pogosto so v zadnjih treh mesecih gledali televizijo, šli v kino, poslušali radio, brali časopis, knjigo, igrali video igre, uporabljali mobilni telefon ter uporabljali splet. Zanimalo nas je, kateremu mediju bolj zaupajo, ali so mediji bolj naklonjeni politični levici ali desnici ter ali imajo mediji vpliv na volilno udeležbo.

V aktualno političnem delu smo se osredotočili na prihajajoče volitve, preverjali smo verjetnost udeležbe na volitvah in politične preference.

V priponki si preberite predstavitev rezultatov letošnje sedme raziskave Slovenskega utripa.

Raziskava se je tokrat osredotočala na tematiko politično-nazorskih usmeritev slovenskega prebivalstva. Koliko ljudi se uvršča na levico in koliko na desnico, kakšen je odnos ljudi do pojmov kot so svoboda, enakost, odgovornost, kapitalizem, liberalnost, konservativnost, multikulturnost, partizanstvo, domobranstvo, religija, patriotizem, resnica, red, varnost ipd.

Ugotavljali smo, koliko blizu je komu katera od političnih strank, katero stranko bi volili in s kakšno verjetnostjo se bodo prebivalci udeležili julijskih volitev. Zanimalo nas je tudi, kakšno stališče imajo prebivalci o slovenskem sodstvu ter kakšne vladajoče koalicije bi si želeli po volitvah.

V prilogi si preberite predstavitev rezultatov letošnje šeste raziskave Slovenskega utripa.

Osrednja tema majske raziskave je bila Evropska unija. Zanimalo nas je, ali se prebivalci počutijo Evropski državljani, katere lastnosti so značilne za Evropsko unijo in kakšno vlogo ima Evropski parlament v Evropski uniji. V sklopu vprašanj o aktualni politični situaciji smo preverjali, kdaj bi morali izvesti predčasne volitve, kako prebivalci RS ocenjujejo delo padle vlade Alenke Bratušek in katero stranko bi volili na parlamentarnih oz. evropskih volitvah. Zanimalo nas je tudi, kako verjetno se bodo udeležili referenduma o arhivih in kako bodo na njem glasovali ter kakšno mnenje imajo o napovedi ustanovitve nekaterih novih političnih strank.

V prilogi si preberite predstavitev rezultatov letošnje pete raziskave Slovenskega utripa.

Osrednja tema je bila tokrat materialna blaginja in neenakost, pri čemer smo med drugim ugotavljali, v kolikšni meri so prebivalci zadovoljni s svojim materialnim standardom in kako živijo danes v primerjavi z njihovim življenjem izpred petih let. Dotikali smo se tudi tematike okoli sedanje vlade, kjer ugotavljamo, kolikšna je podpora trenutni vladi ter katero stranko bi prebivalci volili, če bi bile v kratkem parlamentarne volitve. Zanimalo nas je tudi mnenje prebivalcev o referendumu o arhivih, evropskih volitvah in kandidatih, ter o predlogih za rešitev trenutne politične situacije.

V prilogi si preberite predstavitev rezultatov letošnje četrte raziskave Slovenskega utripa.

V tokratni raziskavi smo se osredotočili na demokracijo in sicer kakšno je zadovoljstvo z delovanjem demokracije v Sloveniji in kakšno obliko demokracije sploh imamo. V aktualno političnem sklopu vprašanj nas je zanimala podpora vladi in strankam, udeležba na preteklih državnozborskih volitvah ter demonstracijah proti vladi. Zanimalo nas je mnenje o vplivu protivladnih demonstracij na razvoj demokracije, prepovedi radikalnih političnih strank, mnenje o sporu med Rusijo in Ukrajino ter stališče o razkrivanju podatkov o slabih kreditih. Za konec smo se osredotočili še na novega predsednika KPK in njegov izstop iz stranke Pozitivna Slovenija dan pred imenovanjem za predsednika KPK ter na nepremičninski davek.

V prilogi si  preberite predstavitev rezultatov letošnje tretje raziskave Slovenskega utripa.

V tokratni raziskavi smo preverjali strinjanje s trditvami o ponosu in podpori Sloveniji, priseljencih ter slovenskih dosežkih. V drugem delu vprašalnika pa smo se osredotočili na aktualno politično situacijo in sicer podporo sedanji vladi, katero stranko bi prebivalci volili, zanimalo nas je mnenje o obsojenih v zadevi Patria, odprtosti arhivov, glasovanju na morebitnem referendumu o spremenjenem Zakonu o arhivih, stališče prebivalcev o preteklih likvidacijah migrantov ter kakšna je podpora izročitve slovenskih predstavnikov UDBA tujim organom pregona.  

V prilogi si preberite predstavitev rezultatov letošnje druge raziskave Slovenskega utripa.

V tokratni raziskavi nas je zanimalo mnenje prebivalcev o gospodarski krizi, koliko je cenjeno znanje v Sloveniji ter ali ima znanje kakšen vpliv na dohodke, varnost zaposlitve in možnosti za boljšo zaposlitev. Želeli smo izvedeti ali formalna izobrazba prinese dovolj znanj, kakšnih izobraževanj so se anketiranci udeležili v preteklem letu ter kakšni so bili razlogi in morebitne ovire za izobraževanje. Preverjali smo še podporo vladi in posameznim strankam, zanimalo nas je stališče prebivalcev o okrepitvi boja proti korupciji, ali bi morali Igor Lukšič, Jernej Pikalo in Roman Jakič zaradi očitkov in obtožb odstopiti ter kakšno je mnenje o interpelaciji ministra Sama Omerzela.

V prilogi si  preberite predstavitev rezultatov letošnje prve raziskave Slovenskega utripa.

V tokratni raziskavi nas je zanimalo, ali bodo prebivalci v prazničnem obdobju obdarovali na enak način kot lani, ali bo manj/enako/več obdarovanja z uporabnimi darili, kupovanja cenejših daril, kakšno bo število obdarovancev… Spraševali smo, kako pogosto so v zadnjih 12 mesecih igrali različne igre na srečo (Loto, 3x3, igralni saloni, igralnice, športne stave, igre s prijatelji za denar, igre prek interneta). Preverjali smo še trenutno politično situacijo, in sicer ali podpirajo sedanjo vlado, katero stranko bi volili in kaj menijo o novi strani Solidarnost. Za konec nas je zanimalo še, ali se bo Slovenija dolgoročno uspela izogniti prošnji za mednarodno finančno pomoč, ali bo vladajoča koalicija zdržala do rednih volitev leta 2015 ter kaj menijo o odstopu senata Komisije za preprečevanje korupcije.

V prilogi si preberite predstavitev rezultatov letošnje desete raziskave Slovenskega utripa.

V tokratni raziskavi nas je zanimalo, ali prebivalci Slovenije menijo, da ljudem lahko zaupamo ter ali je večina ljudi pripravljena pomagati sočloveku. Usmerili smo se tudi v področje razvoja ter izboljšav in sicer nas je zanimalo, ali je za blaginjo slovenske družbe bolje, da je gospodarstvo v zasebni ali državni lasti, ali so prebivalci v zadnjem letu predlagali kakšno izboljšavo v svoji organizaciji/podjetju ter koliko prebivalcev se je za znatno bolje plačano službo pripravljenih dodatno usposabljati, začeti študij na fakulteti, se preseliti v drugo regijo oz. državo. V zadnjem delu raziskave smo se osredotočili na aktualno politično situacijo. Zanimalo nas je, katero stranko bi prebivalci volili, če bi bile to nedeljo volitve v državni zbor, kakšna je podpora sedanji vladi, spraševali smo jih o davku na nepremičnine, pa tudi, ali bo boj proti davčnim neplačnikom in delu na črno prispeval k izboljšanju finančnega položaja v državi.

Osrednja tema so bili tokrat slovenski medkulturni odnosi. V okviru tokratnega sklopa vprašanj o medkulturnih odnosih smo ugotavljali, ali imajo kaj manj zaupanja do pripadnikov drugih narodov in kultur, pa tudi koliko zaupanja imajo do pripadnikov drugih religij. Ugotavljali smo, kakšen odnos imajo do pripadnikov različnih narodov in etničnih skupin – od Arabcev do Američanov, od Nemcev do Romov, od Hrvatov do Rusov itd. Dotikali smo se tudi tematike sedanje vlade, kjer ugotavljamo, kolikšna je podpora sedanji vladi ter katero stranko bi prebivalci volili, če bi bile parlamentarne volitve ta teden. Med aktualnimi političnimi vprašanji smo tokrat izpostavili spor Bratuškova – Janković, davke in državni proračun.

V prilogi si  preberite predstavitev rezultatov letošnje osme raziskave Slovenskega utripa.

Osrednja tema so bili tokrat slovenski mediji, pri čemer smo med drugim ugotavljali, v kolikšni meri so prebivalci zadovoljni s poročanjem medijev ter njihovo oceno medijske svobode. Zanimalo nas je tudi komu menite, da so mediji bolj naklonjeni (politični levici, politični desnici) ter katerim od naštetih medijev bolj zaupajo. Dotikali smo se tudi tematike sedanje vlade, kjer ugotavljamo, kolikšna je podpora sedanji vladi ter katero stranko bi prebivalci volili, če bi bile parlamentarne volitve ta teden. Prebivalce smo prav tako vprašali  po mnenju o aktualnih političnih vprašanjih (problematika političnega kadrovanja, imenovanje Gašpar Gašpar Mišiča na čelo Luke Koper, uvajanje reformnih ukrepov, ipd.).

V priponki si preberite predstavitev rezultatov letošnje sedme raziskave Slovenskega utripa.

Osrednja tema je bila tokrat Evropska unija, pri čemer smo med drugim ugotavljali, kako pomembno se anketirancem zdi, da so evropski državljani. Zanimalo nas je tudi katere lastnosti in v kolikšni meri so značilne za Evropsko unijo (evro, demokracija, evropska zgodovina, varovanje človekovih pravic, skupna evropska politika, kulturne vrednote, evropska zastava, pravičnost, večnacionalnost, Evropski parlament), kakšen vpliv ima Evropska unija na življenje anketirancev in ali bi Slovenija morala izstopiti iz Evropske unije. Želeli smo izvedeti, na kakšen način bi morali po mnenju prebivalcev reševati krizo ter kako gledajo na kupovanje evropskih izdelkov ter življenje v drugi evropski državi. Dotikali smo se tudi tematike sedanje vlade, kjer ugotavljamo, kolikšna je podpora sedanji vladi ter katero stranko bi prebivalci volili, če bi bile parlamentarne volitve ta teden.

V priponki si preberite predstavitev rezultatov letošnje šeste raziskave Slovenskega utripa.

Osrednja tema je bila tokrat Evropska unija, pri čemer smo med drugim ugotavljali, kako pomembno se anketirancem zdi, da so evropski državljani. Zanimalo nas je tudi katere lastnosti in v kolikšni meri so značilne za Evropsko unijo (evro, demokracija, evropska zgodovina, varovanje človekovih pravic, skupna evropska politika, kulturne vrednote, evropska zastava, pravičnost, večnacionalnost, Evropski parlament), kakšen vpliv ima Evropska unija na življenje anketirancev in ali bi Slovenija morala izstopiti iz Evropske unije. Želeli smo izvedeti, na kakšen način bi morali po mnenju prebivalcev reševati krizo ter kako gledajo na kupovanje evropskih izdelkov ter življenje v drugi evropski državi. Dotikali smo se tudi tematike sedanje vlade, kjer ugotavljamo, kolikšna je podpora sedanji vladi ter katero stranko bi prebivalci volili, če bi bile parlamentarne volitve ta teden.

V priponki si preberite predstavitev rezultatov letošnje pete raziskave Slovenskega utripa.

Osrednja tema je bila tokrat materialna blaginja in neenakost, pri čemer smo med drugim ugotavljali, v kolikšni meri so prebivalci zadovoljni s svojim materialnim standardom in kako živijo danes v primerjavi z njihovim življenjem izpred petih let. Zanimalo nas je tudi kakšno mislijo, da bo življenje v Sloveniji čez pet let (boljše, slabše). Dotikali smo se tudi tematike sedanje vlade, kjer ugotavljamo, kolikšna je podpora novi vladi ter katero stranko bi prebivalci volili, če bi bile parlamentarne volitve ta teden. V okviru aktualnega političnega dogajanja nas je zanimalo tudi ocena kvalitete nove ministrske ekipe in ocena razlogov za drago zadolževanje RS.

V priponki si preberite predstavitev rezultatov letošnje četrte raziskave Slovenskega utripa.

V spodnji priponki lahko preberete več o rezultatih marčevskega Slovenskega utripa na temo Demokracija.

V spodnji priponki lahko preberete več o rezultatih februarskega Slovenskega utripa na temo Nacionalna identiteta.

V spodnji priponki si lahko preberete več o rezultatih januarskega Slovenskega utripa na temo Družba znanja.

Rezultate raziskave Slovenskega utripa na temo "Igre na srečo & predsedniške volitve" lahko preberete v spodnji priponki.

Rezultate raziskave Slovenskega utripa na temo "Razvoj, predsedniške volitve, referendum" lahko preberete v spodnji priponki.

Rezultate raziskave Slovenskega utripa na temo "Medkulturni odnosi" lahko preberete v spodnji priponki.

Osrednja tema so bili tokrat slovenski mediji, pri čemer smo med drugim ugotavljali, v kolikšni meri so prebivalci zadovoljni s poročanjem medijev ter njihovo oceno medijske svobode. Zanimalo nas je tudi komu menite, da so mediji bolj naklonjeni (politični levici, politični desnici) ter katerim od naštetih medijev bolj zaupajo. Dotikali smo se tudi tematike sedanje vlade, kjer ugotavljamo, kolikšna je podpora sedanji vladi ter katero stranko bi prebivalci volili, če bi bile parlamentarne volitve ta teden. Prebivalce smo prav tako povprašali kako bi na sedanjo krizo v Sloveniji vplivalo, če bi sedanja vlada jeseni padla.

V priponki si preberite rezultate prve raziskave v letošnji seriji raziskav Slovenski utrip.

V priponki si preberite predstavitev rezultatov šeste raziskave v letošnji seriji raziskav Slovenski utrip.

 

Osrednja tema je bila tokrat Evropska unija in varčevanje, pri čemer smo med drugim ugotavljali, v kolikšni meri se prebivalci počutijo kot evropski državljani. Zanimalo nas je tudi katere lastnosti in v kolikšni meri so značilne za Evropsko unijo (demokratičnost, varovanje interesov Slovenije, pravičnost). Dotikali smo se tudi tematike sedanje vlade, kjer ugotavljamo, kolikšna je podpora sedanji vladi ter katero stranko bi prebivalci volili, če bi bile parlamentarne volitve ta teden. Prebivalce smo prav tako povprašali ali bi se udeležili referenduma, če bi bil razpisan na temo Zakona za uravnoteženje javnih financ ter kako bi glasovali.

V priponki si preberite predstavitev rezultatov pete raziskave v letošnji seriji raziskav Slovenski utrip.

Osrednja tema je bila tokrat materialna blaginja in neenakost, pri čemer smo med drugim ugotavljali, v kolikšni meri so prebivalci zadovoljni s svojim materialnim standardom in kako živijo danes v primerjavi z njihovim življenjem izpred štirih let. Zanimalo nas je tudi kakšno mislijo, da bo življenje v Sloveniji čez štiri leta (boljše, slabše). Dotikali smo se tudi tematike sedanje vlade, kjer ugotavljamo, kolikšna je podpora novi vladi ter katero stranko bi prebivalci volili, če bi bile parlamentarne volitve  ta teden. Prebivalce smo prav tako povprašali, ali podpirajo stavko, ki jo v primeru sprejetja vladnih varčevalnih ukrepov napovedujejo nekateri sindikati ter kakšno je njihovo stališče do predlaganega znižanja plač javnih uslužbencev.

V priponki si preberite predstavitev rezultatov četrte raziskave v letošnji seriji raziskav Slovenski utrip.

Osrednja tema je bila tokrat demokracija v Sloveniji, pri čemer smo med drugim ugotavljali, v kolikšni meri se zdi prebivalcem Slovenije država demokratična, s katerimi vidiki demokracije se najbolj identificirajo in v kolikšni meri zaupajo institucijam v državi. Dotikali smo se tudi tematike sedanje vlade, kjer ugotavljamo, kolikšna je podpora novi vladi ter katero stranko bi prebivalci volili, če bi se volitve ta teden ponovile. Prebivalce smo prav tako povprašali, ali podpirajo prenos tožilstva pod pristojnost Ministrstva za notranje zadeve, ali podpirajo zmanjševanje zaposlenih v javnem sektorju ter ali bi podprli prodajo državnega deleža v NLB.

V priponki si preberite predstavitev rezultatov tretje raziskave v letošnji seriji raziskav Slovenski utrip.

Osrednja tema je bila tokrat identiteta, pri čemer smo med drugim ugotavljali, s katerimi skupnostmi se prebivalci Slovenije identificirajo, katere lastnosti se pripisuje Slovencem ter kateri dogodki in osebnosti iz slovenske zgodovine so za ljudi najpomembnejši. Dotikali smo se tudi aktualnih političnih vprašanj, kjer ugotavljamo, kolikšno je zadovoljstvo z novim predsednikom vlade in njegovo ekipo, kaj si prebivalci Slovenije mislijo o zmanjšanju števila ministrov in katero stranko bi volili, če bi se volitve ta teden ponovile.

V priponki si preberite predstavitev rezultatov druge v letošnji seriji raziskav Slovenski utrip.

Osrednja tema tokratne meritve je bil odnos prebivalcev Slovenije do znanja, njihova pripravljenost za različne oblike izobraževanja, motivi, ki k temu vodijo, in ovire, ki se ob tem pojavljajo. Izognili pa se nismo niti aktualnim političnim temam, tako da ugotavljamo strankarske preference po prvih slovenskih predčasnih volitvah, preverjamo pa tudi, kakšna bi utegnila bila usoda družinske zakonodaje na bližnjem referendumu.

V priponki si preberite predstavitev rezultatov prve v letošnji seriji raziskav Slovenski utrip.

Osrednja tema je tokrat razvoj, v kar smo vključili posplošeno zaupanje, odnos do lastnine, dojemanje virov dodane vrednosti in blaginje. V aktualno-političnem delu raziskave smo napovedujemo volilno udeležbo, strankarska razmerja in hipotetično razporeditev sedežev v novi sestavi DZ, dodajamo pa še dve drugi aktualnopolitični vprašanji.

V priponki si preberite rezultate ankete Slovenski utrip.

Njena osrednja tematika je bila tokrat volilna napoved. Državljane smo spraševali ali se bodo udeležili  volitev, prikazali smo predvidene rezultate in na osnovi tega tudi predvideno razdelitev sedežev v državnem zboru.

V priponki si preberite rezultate dodatne ankete Slovenski utrip.

Izvedli smo še dodatni posebni Slovenski utrip.

V priponki si lahko ogledate rezultate našega merjenja aktualnih volilnih preferenc v zadnjih dveh dneh meseca novembra 2011.

Njena osrednja tema so tokrat slovenski mediji: ocena njihove svobode, zadovoljstvo z njimi in zaupanje vanje, pa tudi videnje njihovega odnosa do politike in strank. V aktualno-političnem delu raziskave smo tokrat pokazali, kako različne rezultate glede strankarski preferenc lahko povzroči navidez drobna razlika v načinu zastavitve vprašanja. S tem vsaj deloma nudimo odgovor na pogosto vprašanje, zakaj se ankete različnih izvajalcev glede strankarskih preferenc med seboj zadnja čase tako razlikujejo.

V priponki si preberite rezultate ankete Slovenski utrip.

Glede na veliko zanimanje za raziskave aktualnega javnega mnenja v predvolilnem času je raziskovalna skupina za Slovenski utrip na Fakulteti za uporabne družbene študije 20. in 21. oktobra izvedla dodaten Posebni Slovenski utrip, namenjen oceni predvidene volilne udeležbe in volilnega izida. Več o rezultatih pa si poglejte v priponki.

Posebni Slovenski utrip ne nadomešča rednega Slovenskega utripa, ki bo ne glede na to predstavljen v začetku naslednjega meseca, ga pa dopolnjuje.

Med aktualnimi političnimi vprašanji smo tokrat izpostavili, koga bi si prebivalci Slovenije želeli za prihodnjega predsednika vlade, kolikšno volilno udeležbo lahko pričakujemo in kolikšno podporo uživajo posamične politične stranke. Predstavili smo tudi, v kolikšni meri so ljudje načeloma pripravljeni zaupati novim listam in gibanjem, ki nastajajo v zadnjem času.

V okviru tokratnega sklopa vprašanj o medkulturnih odnosih smo ugotavljali, koliko prebivalci Slovenije potujejo v druge države in v kam preko slovenskih meja segajo njihovi prijateljski, sorodstveni ali službeni stiki. Preverjali smo, ali imajo kaj manj zaupanja do pripadnikov drugih narodov in kultur, pa tudi koliko zaupanjaimajo do pripadnikov drugih religij.

V priponki si preberite rezultate oktobrske raziskave Slovenski utrip.

Med aktualnimi političnimi vprašanji smo tokrat preverili, kako ljudje gledajo na glasovanje o novih ministrih, na katero bo predsednik vlade vezal odločitev o zaupnici. Anketiranci so med seboj primerjali uspešnost zadnjih treh vlad ter sedanjo vlado in opozicijo, povprašali pa smo jih tudi, kako naj bi bila sestavljena prihodnja vladna koalicija.

Predstavili smo, kakšne možnosti bi imele posamezne stranke na morebitnih predčasnih volitvah, kot vedno pa merimo tudi trenutno podporo vladi.

Anketi smo tokrat dodali tematski sklop o igrah na srečo, pri čemer ugotavljamo, kako kriza vpliva na porabo denarja za igranje na srečo in kakšne vrste igralniških kapacitet bi Slovenija bolj potrebovala: manjše igralne salone ali velika zabaviščna središča z raznoliko dejavnostjo.