Sodelovanje z Belarusian State University, Belorusija (2020-2023)

V okviru programa Erasmus+ KA107 na FUDŠ izvajamo projekt mobilnosti v sodelovanju z Belarusian State University (BSU), Belorusija. V okviru projekta bomo izvedli gostovanja dveh sodelavcev Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici v Belorusiji ter enega sodelavca in enega študenta iz Belorusije v Sloveniji.