Sodelovanje z Gaza University, Palestina (2019 - 2022)

V okviru programa Erasmus+ KA107 na FUDŠ izvajamo projekt mobilnosti v sodelovanju z GU (Gaza University), Palestina. V okviru projekta bomo izvedli gostovanja dveh sodelavcev Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici v Palestini, dveh sodelavcev Gaza University ter dveh študentov Gaza University v Sloveniji. 

AKTUALNO: 

RAZPIS ZA ERASMUS+ MOBILNOSTI OSEBJA V VISOKOŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU Z NAMENOM POUČEVANJA IN USPOSABLJANJA V PARTNERSKIH DRŽAVAH - GAZA UNIVERSITY

CALL FOR ERASMUS+ KA107 (2019) STAFF MOBILITY FOR TEACHING AND TRAINING for GAZA UNIVERSITY STAFF

CALL FOR ERASMUS+ KA107 (2019) STUDENTS MOBILITY FOR STUDIES AND TRAINING for STUDENTS FROM GAZA UNIVERSITY