ŠOLNINE ZA DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Fakulteta je za študijski program Uporabne družbene študije (od 2020/21 preimenovan v Socialni menedžment) pridobila državno koncesijo, zato je študij v okviru razpisanih vpisnih mest brezplačen. Na brezplačen, torej redni študij, se lahko prijavijo tudi zaposleni kandidati. 

Študijski program

Cena za letnik izrednega študija

Uporabne družbene študije (UN)/Socialni menedžment (UN) – redni*

/

Uporabne družbene študije (UN)/Socialni menedžment (UN) - izredni

1.990 €

Socialni menedžment (VS) - izredni 1.990 €
Psihosocialna pomoč (VS) - izredni 2.990 €