Splošno

Erasmus+ je program EU, ki spodbuja mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa, z namenom posodobitve izobraževalnega procesa, usposabljanja in izboljšanja zaposljivosti mladih.

Trije najpomembnejši dokumenti v sklopu projekta Erasmus+ so:

 

ECHE listina
Erasmus+ strategija FUDŠ
Erasmus+ Študentska Listina

 

1.) Ključni ukrep 1 (KA1)

 

KA1 spodbuja učno mobilnost posameznikov, tako študentov, akademskega osebja kot tudi strokovnih delavcev na visokošolskih institucijah.

Cilji mobilnosti za posameznike so:

  • izboljšanje učnih kompetenc
  • povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve
  • povečanje iniciativnosti in podjetništva
  • povečanje samozavesti in samospoštovanja
  • izboljšanje jezikovnih sposobnosti
  • povečanje medkulturne zavesti
  • aktivnejše sodelovanje v družbi
  • boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot
  • povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje( formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti

Vplivi mobilnosti posameznikov se kažejo tudi na institucionalni ravni, saj institucija s tem krepi prepoznavnost v okolju in pripomore k razvoju sistema izobraževanja.

 

2.) Ključni ukrep 2 (KA2)

 

Ukrep KA2 omogoča projektno povezovanje in sodelovanje ter spodbuja prenos inovativnih praks na različnih nivojih, od organizacijskega do lokalnega, nacionalnega, celo evropskega, z namenom dviga kvalitete izobraževanja – poučevanja, usposabljanja in učenja ter modernizacije institucij.

Med aktivnosti KA2 na eni strani spadajo decentralizirane akcije (strateška partnerstva), na drugi strani pa centralizirane akcije, kamor uvrščamo Koalicije znanja, Koalicije sektorskih spretnosti in Krepitev zmogljivosti institucij na področju visokošolskega izobraževanja in mladine (več na https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/).

Tabela institucij, s katerimi je podpisan bilateralni sporazum o sodelovanju