FUDŠ smo ljudje

Strokovni sodelavec

Svetovalka dekana za finančne zadeve
Svetovalka dekana za trženje
Vodja Projektne pisarne
Vodja referata za študijske in študentske zadeve
Vodja Kariernega centra FUDŠ
Strokovna sodelavka v projektni pisarni
Vodja finančno računovodske službe
Referent za študijske in študentske zadeve
Strokovna sodelavka v projektni pisarni
Strokovna sodelavka za odnose z javnostmi
Strokovni sodelavec za informacijske in tehnične zadeve
strokovna sodelavka - knjižničarka