Študentski inovativni projekt za družbeno korist 2016-2018

 

Študentski inovativni projekt za družbeno korist 2016-2018 – ŠIPK

FUDŠ je uspešno pridobila sredstva za izvajanje enega projekta na javnem razpisu  Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018 . V obdobju od 1.6.2018 - 31.7. 2017 smo izvajali projekt:

Spletno svetovanje študentom v stiskah

Študentsko obdobje mnoge mladostnike postavi pred pomembne življenjske izzive. Predvsem v času izpitnih obveznosti, je lahko zelo stresno. Marsikdaj sovpada še z iskanjem zaposlitve, vzpostavljanjem partnerskih odnosov in ustvarjanjem družine. Mladostnik v tem obdobju doživlja različne fiziološke, vedenjske in psihološke sprememb, ki jim marsikdaj ni kos. Kadar študent sam ne more več obvladovati stresa, lahko to ogroža njegovo duševno in tudi telesno zdravje. Marsikdaj se teh težav, tudi zaradi družbene stigme, ne rešuje pravočasno, kar lahko privede do dolgotrajnih negativnih posledic.

V projektu bodo študenti ob pomoči pedagoškega mentorja in strokovnega sodelavca iz raziskovalnega zavoda interdisciplinarno proučevali možnosti za razvoj in razvijali metode za zgodnje odkrivanje stresa in nudenje pomoči preko spleta. Aplikacija bo omogočala enostaven dostop do strokovno zasnovanih storitev pomoči v primerih, ko se študent sooča s stresom ali s telesnimi ali duševnimi težavami kot posledicami stresa. Aplikacija bo sprva namenjena študentom FUDŠ in UL, ki pogosto sodelujejo z raziskovalnim zavodom, kasneje pa bo uporabna tudi za druge visokošolske ustanove in univerze v regiji ter širše družbe no okolje.

Tekom projekta se bo razvilo sodelovanje, komunikacija in izmenjava znanj, izkušenj ter dobrih praks med akademskimi in raziskovalnimi ustanovami ter neposreden prenos tega znanja na študente in v prakso. Študenti bodo proučevali različne inovativne rešitve za izzive družbenega okolja v katerem se trenutno nahajajo in na takšen način osvojili nov način razmišljanja, ki bo povečal njihovo ustvarjalnost in kreativnost. Vzpostavilo se bo tudi tvorno sodelovanje med tehnično in družboslovno stroko. Študentje bodo spoznali način dela v vrhunski raziskovalni ustanovi. Vse to pa bo dobra podlaga, da kasneje lažje najdejo prvo zaposlitev, saj bodo pridobili številne kompetence potrebne za razvoj novih inovativnih izdelkov in storitev z visoko dodano vrednostjo.