Teme zaključnih nalog

Dne 14.11.2019 je Senat FUDŠ sprejel teme diplomskih in magistrskih nalog za študijsko leto 2019/2020, ki si jih lahko preberete na povezavi Teme zaključnih nalog za študijsko leto 2019/20.

Temo si lahko študent izbere tudi sam in jo predlaga na Obrazcu - Prijava teme diplomske in magistrske naloge. Poleg teme lahko kandidat predlaga tudi mentorja.

Postopek prijave teme diplomske in magistrske naloge je opisan v Pravilniku o diplomski in magistrski nalogi.

Tema diplomske in magistrske naloge velja 2 leti od potrditve naslova. V kolikor študent v tem času ne predloži diplomske oz. magistrske naloge, mora zaprositi za podaljšanje teme. To stori na pripadajočem obrazcu.

Za več informacij pišite na e-naslov: [email protected]