Vpis 2020/21

RAZPISI ZA VPIS 

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

univerzitetni študijski program SOCIALNI MENEDŽMENT

Preberi si več o programu SOCIALNI MENEDŽMENT (UN)

brezplačen študij tudi za zaposlene! -> Za prijave do 30.6.2020 ste oproščeni plačila vpisnine v višini 49,00€.
prijavni roki za vpis:12. 2. 2020 do 18. 3. 2020 - podaljšano do 9.6.2020 in 20. 8. 2020 do 28. 8. 2020; Fakulteta se lahko odloči za dodaten rok za zapolnitev prostih vpisnih mest, če po zaključku 2. prijavnega roka ostanejo prosta mesta.
vpis po merilih za prehode ( vpis v višji letnik): 1.9.2020 - 17.9.2020
 
Na tej povezavi si lahko preberete tudi skupne določbe v okviru Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/21.

visokošolski strokovni študijski program SOCIALNI MENEDŽMENT

Preberi si več o programu Socialni menedžment (VS)

prijavni rok za vpis: 1. prijavni rok: 17. 2. – 21. 8. 2020; -> za prijave do 30.6.2020 10 % popust na šolnino. 2. prijavni rok: 22. 8. - 28. 9. 2020; Fakulteta se lahko odloči za dodaten rok za zapolnitev prostih vpisnih mest, če po zaključku 2. prijavnega roka ostanejo prosta mesta.
 
vpis po merilih za prehode (vpis v višji letnik): 1.9. - 28. 9. 2020

visokošolski strokovni študijski program PSIHOSOCIALNA POMOČ

več o programu Psihosocialna pomoč (VS)

prijavni rok za vpis: 1. prijavni rok: 17. 2. – 21. 8. 2020; -> za prijave do 30.6.2020 10 % popust na šolnino. 2. prijavni rok: 22. 8. - 28. 9. 2020; Fakulteta se lahko odloči za dodaten rok za zapolnitev prostih vpisnih mest, če po zaključku 2. prijavnega roka ostanejo prosta mesta.
vpis po merilih za prehode (vpis v višji letnik): 1.9. - 28. 9. 2020

 

MAGISTRSKI ŠTUDIJ

magistrski študijski program MEDKULTURNI MENEDŽMENT

Več o programu Medkulturni menedžment

brezplačen študij tudi za zaposlene! -> Za prijave do 30.6.2020 ste oproščeni plačila vpisnine v višini 49,00€.
prijavni rok za vpis: od 16. 3. 2020 (*oziroma od dne objave razpisa) do 30. 6. 2020; Drugi prijavni rok: od 1. 7. 2020 do 28. 9. 2020

magistrski študijski program PSIHOSOCIALNO SVETOVANJE

Več o pogramu Psihosocialno svetovanje (MAG)

prijavni rok za vpis: 1. PRIJAVNI ROK: 16. 3. - 30. 6. 2020; -> za prijave do 30.6.2020 10 % popust na šolnino.  2. PRIJAVNI ROK: 1. 7. 2020 - 28. 9. 2020; Fakulteta se lahko odloči za dodatne rok za zapolnitev mest, če po zaključku 2. prijavnega roka ostanejo prosta mesta.

 

DOKTORSKI ŠTUDIJ

doktorski študijski program SOCIOLOGIJA

Več o programu Sociologija

prijavni rok za vpis: 1. PRIJAVNI ROK: 16. 3. - 30. 6. 2020; -> za prijave do 30.6.2020 10 % popust na šolnino. 2. PRIJAVNI ROK: 1. 7. 2020 - 28. 9. 2020; Fakulteta se lahko odloči za dodatne rok za zapolnitev mest, če po zaključku 2. prijavnega roka ostanejo prosta mesta.

Vpisovanje tujcev - navodila za vpis

POSTOPEK VPISA

V času prijavnega roka morate preko portala eVŠ oddati elektronsko prijavnico za vpis: http://portal.evs.gov.si/prijava/

Prijavnico je mogoče oddati na več načinov:

  • s kvalificiranim digitalnim potrdilom (v kolikor ga imate): kandidat natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis odda samo v eVŠ. Po pošti mora priporočeno poslati pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi (samo v primeru prijave na program Uporabne družbene študije) oziroma direktno na fakulteto (za vse ostale programe) tiste priloge k prijavi, ki jih označi v prijavi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis.)
  • brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom, se torej registrirate kot uporabnik): kandidat mora obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi (samo v primeru prijave na program Uporabne družbene študije) oziroma direktno na fakulteto (za vse ostale programe) največ pet dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca v eVŠ.
  • če se kandidat prijavlja z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: AAI-račun), se natisnjen obrazec po pošti ne pošilja. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do roka, določenega z razpisom.

OPOZORILA

  • v primeru prijave na programa Socialni menedžment (UN) in Medkulturni menedžment morate na prvem koraku/prvem okencu izbrati JAVNI VISOKOŠOLSKI ZAVOD, v primeru prijave na vse ostale programe morate izbrati ZASEBNI VISOKOŠOLSKI ZAVOD
  • v primeru prijave na REDNI/BREZPLAČEN študij morate izbrati lokacijo NOVA GORICA (redno se lahko vpišete, če še niste bili 2-krat redno vpisani na tej stopnji oz. te stopnje nimate še zaključene)
  • vsi tujci prijavo in dokazila pošiljate direktno na fakulteto

DODATNE INFORMACIJE

V primeru tehničnih težav pri izpolnjevanju prijave se obrnite na EKC - Enotni kontaktni center od ponedeljka do petka med 8.00 in 22.00 preko kontaktov:
- 080 2002
 
POSEBNOST: kadarkoli med letom se v naše študijske programe lahko vključite kot občan. Več informacij o vpisu kot občan si lahko preberete tu.

       

INFORMATIVNI DNEVI 2020

Informativni dnevi bodo potekali na Gregorčičevi 19 v Novi Gorici in na Leskoškovi 9/e v Ljubljani:

14.2.2020, ob 10.00 in ob 17.00

15.2.2020, ob 10.00

22.5.2020 ob 17.00 - Dostop do online informativnega dne ➡ https://zoom.us/j/97657957503 ; predhodna prijava ni potrebna  - PROST DOSTOP!

21.8.2020 ob 17.00 - Dostop do online informativnega dne ➡ https://zoom.us/j/91836230017 ; predhodna prijava ni potrebna  - PROST DOSTOP!

18.9.2020 ob 17.00

Dostop do online informativnega dne ➡ https://zoom.us/j/99967551083 ; predhodna prijava ni potrebna  - PROST DOSTOP!

VPIS V VIŠJI LETNIK, ABSOLVENTSKI STAŽ IN PONAVLJANJE LETNIKA 2020/21

Bo potekal v obdobju 13. 7. 2020-30. 9. 2020. Vse informacije o postopku vpisa si preberite na spodnjih povezavah:

Vpis v DODIPLOMSKI študij

Vpis v MAGISTRSKI študij

Vpis v DOKTORSKI študij - SLO

Vpis v DOKTORSKI študij - HRV

Priloge: