Aktualnosti in dogodki

Vodja projekta: doc. dr. Petra Kleindienst

Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

Upoštevajoč trenutno veljavna nacionalna navodila in priporočila za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 bo študij na Fakulteti za uporabne družbene študije v prihajajočem akademskem letu (2020

Prof. Borut Rončević, dekan Fakultete za uporabne družbene študije, je na razpisu Evropske unije prejel prestižni naziv Jean Monnet Chair

Izr. prof. dr. Tea Golob je bila na razpisu Erasmus+ uspešna s prijavo Jean Monnet Module z naslovom "Enhancing European Civic Practices and Sustainability (Sustain4EU)". 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (FUDŠ) je na razpisu Evropske unije pridobila prestižni Jean Monnet Center odličnosti “Strateški observatorij za Evropo 2030”,

Vabimo vas, da se nam pridružite na ONLINE predstavitvi Fakultete za uporabne družbene študije, ki bo potekala v petek, 21. 8. 2020 ob 17.00 uri prek spletne platforme ZOOM.

Strani