Aktualnosti in dogodki

Celotna številka revije / The entire issue of the publication

Spoštovani študenti FUDŠ!
 
Obveščamo vas, da se bodo dne 21.10.2019 pričele volitve za člane Študentskega sveta FUDŠ za študijsko leto 2019/2020.

Na podlagi 20. člena Pravilnika o sistemu tutorstva na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici, z dne 21.5.2010, objavljamo

Celotna številka revije / The entire issue of the publication

Dragi študentje, dobrodošli na FUDŠ!

Na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici (FUDŠ) začenja s študijskim letom 2019/20 delovati Jean Monnet Chair, s katerim Evropska unija prepoznava in podpira delovanje profesorjev z

1. Steering committee projekta MELIA Observatory

Evropska unija naziv Center odličnosti podeli visokošolskim institucijam, ki so ključna točka kompetenc in znanja s pomembnega področja EU študij.

Strani