Založniška dejavnost

Revije

NASLOV ODGOVORNI UREDNIK
Raziskave in razprave Matevž Tomšič, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici
Research in Social Change Borut Rončević, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

 

Založbe

Založniška dejavnost fakultete se odvija v okviru dveh založb:

Založba Vega d.o.o.

Leskoškova cesta 9d, 

1000 Ljubljana

tel.št. 059073460

e- naslov: [email protected]

Spletno trgovino Založbe Vega lahko obiščete na naslovu http://zalozbavega.com/;

ter

Vega press LTD

NO.3, 12 Grand parade, Green Lanes,

London N4 1 J